Přejít na obsah

#Pro studentyV Seznamu jsme přivítali stážisty ve vývoji

4. června 2018

Kromě různých pozic na zkrácený či plný úvazek, Trainee programu a příležitostně brigád nabízíme také možnost stáže. Minulý týden jsme v Seznamu přivítali na týdenní stáž 4 studenty z Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. I přesto, že často neposkytujeme takto krátké stáže, studenti nás přesvědčili svým zápalem a motivací, a tak jsme jim rádi vyšli vstříc.


Druhý ročník Seznam.cz studentské kampaně zná svého vítěze. Jak soutěž hodnotí finalisté?

Ve středu 16. května proběhlo finále druhého ročníku Seznam.cz studentské kampaně. Té se letos zúčastnilo více než 150 studentů z celé České republiky. Během tří měsíců si studenti měli možnost v týmech vyzkoušet práci v systémech Sklik, Seznam naplno a Zboží.cz. Součástí bylo i několik odborných přednášek, které se konaly v Praze, Brně a Zlíně. …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí