Optimalizujte kampaně a zvyšte svůj absolutní zisk

Aby se váš obchod úspěšně rozvíjel, je důležité zvyšovat jeho absolutní zisk. K tomu vám pomůžou jasně nadefinované cíle. V rámci Sklik kampaní je ideální zaměřit se na propagaci produktů či služeb, nábor nových zákazníků, podporu stávajících zákazníků a budování brandu.

Jakým způsobem lze přistupovat ke kampaním v Skliku, abyste zisk maximalizovali?
To se dozvíte v našem videu:

Inzerenti si při optimalizaci kampaní stanoví určité PNO (podíl nákladu na obratu), podle kterého pak vyhodnocují úspěšnost. Tato metrika pomáhá k rychlé orientaci při každodenní optimalizaci. Při zvyšování celkového zisku je ale třeba mít komplexní pohled na věc.

Pokud s vidinou nižšího PNO nastavují inzerenti co nejnižší cenu za proklik, stane se, že:

 • klesají náklady, 
 • reklamy se kvůli poklesu CPC zobrazují na nižších pozicích,
 • reklamy se zobrazují méně,
 • klesá návštěvnost (TOP pozice jsou proklikávané násobně více než ty spodní),
 • klesá počet objednávek.

Výsledkem je, že celkový zisk klesá, protože vyšší marže z jedné objednávky nevykompenzuje nižší počet objednávek.

Snižování PNO vede ke snižování obratu, zatímco fixní náklady se nemění. K nákladům na kredit je třeba přičíst i náklady na správu kampaní a na provoz e-shopu.

K čemu je dobré vyšší PNO?
 • Díky vyšším cenám za proklik se inzeráty dostanou na vyšší pozice. Tím získají více prokliků, což znamená vyšší počet návštěvníků na webu.
 • Při stejném konverzním poměru vzroste počet konverzí a tím i celkový obrat.
 • Zisk z jedné objednávky je sice menší, ale při součtu všech objednávek může celkový zisk převýšit.
 • Reklamy zaberou větší podíl trhu na úkor konkurence.

Není pravidlem, že by vyšší CPC automaticky vydělaly více, ale díky optimalizaci inzercí můžete dosáhnout vyšších zisků.

Příklad
V tabulce vidíte různé scénáře. Počítáme s obchodní marží e-shopu 10 % a hodnotou jedné konverze 2 500 Kč.

VariantaProklikyRozpočet
v Kč
Konverzní poměrPočet konverzíHodnota konverze
v Kč
PNOHrubý zisk v KčNáklady na správu v KčZisk v Kč
Původní stav10 00043 7505 %5001 250 0003,5 %125 0005 00076 250
Snížení PNO4 50016 8755 %225562 5003 %56 2505 00034 375
Zvýšení PNO12 50063 5005 %6251 562 5004 %156 2505 00088 750

Snížení PNO

Snižováním PNO pomocí nižší ceny za proklik inzeráty klesly na slabší pozice. Docílili jsme sice nižšího rozpočtu, ale zároveň tím klesl i počet prokliků.
Zachováním stejného konverzního poměru získá obchod méně objednávek. To vede k nižšímu celkovému zisku i při menším PNO, protože nedosahuje dostatečně vysokého obratu. 

Zvýšení PNO

S vyšším PNO získají reklamy více prokliků, protože vyšší CPC zajistí lepší pozice. Při stejném konverzním poměru se ale vytvoří větší množství objednávek, ze kterých e-shop zvyšuje svůj čistý zisk.
Při bezhlavém snižování PNO může dojít k výraznému snížení zisku.

Vyhodnocování kampaní 

Různé typy kampaní se hodí k různým účelům a společně tvoří vzájemně se podporující celek. Vyhodnocujte proto kampaně s ohledem na jejich typ, po delším časovém období a podle více metrik. 

Reklama ve vyhledávání má obvykle mnohem lepší PNO než akviziční kampaně v obsahové síti. Propaguje totiž produkt ve chvíli, kdy ho uživatel aktivně hledá. Obsahové kampaně jsou přitom velmi důležité, protože získávají nové zákazníky, kteří pomáhají zvýšit celkový zisk.

Neomezujte proto akviziční nebo brandové kampaně na základě PNO počítaného last-clickovou atribucí. Vyčleňte jim samostatný rozpočet a optimalizujte je tak, aby oslovovaly co nejvíce relevantní cílovou skupinu.

Čím ještě podpoříte růst zisku?
 • U kampaní s dobrým PNO povolte denní limity tak, aby zobrazení inzerátů nebylo omezené rozpočtem. Systém vás na nízký rozpočet upozorní hláškou.
 • Berte v potaz délku nákupního procesu. Konverze nepřichází vždycky hned, uživatelé se mohou rozmýšlet a porovnávat nabídky. Po každé změně dejte kampaním čas.  
 • Vylepšujte inzeráty. Atraktivní a vhodně cílená reklama s dobrou proklikovostí dostane v aukci lepší podmínky. Pak můžete snížit cenu za proklik, aniž by klesla jeho pozice.

Promyšlená strategie a posilování výkonu kampaní s komplexním vyhodnocováním vám pomůže dosáhnout vyššího zisku a úspěšně růst.

Za tým Skliku Radka Hrotková a Dominika Mokrá

Sdílet na sítích