Jako největší český mediální dům se podílíme na vzniku kolektivního správce autorských práv vydavatelů

Kristýna Hořovská 10. srpna 2022

Velkým tématem letošního roku je pro velké i malé české vydavatele vznik Kolektivního správce práv vydavatelů. Pokud to zjednodušíme, jde o to, že úryvky, titulky nebo texty článků budou vydavatelům a novinářům vynášet dodatečné příjmy za užití ve vyhledávačích, agregátorech zpráv nebo na sociálních sítích. Aktuálně se jedná mimo jiné o tom, jak bude kolektivní správa vypadat, jak bude odměna za užití vybírána a jak budou vybrané finance mezi vydavatele rozdělovány.

Příslušná novela autorského zákona, která implementuje nová práva vydavatelů ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790, leží aktuálně v poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 31. Nyní je tak správný čas, aby vydavatelé v Česku začali hledat shodu nad modelem, kterým budou odměny pro ně vybírány.

Počítá se se vznikem  tzv. Kolektivního správce autorských práv vydavatelů, který bude spravovat práva vydavatelů k obsahu užívaném digitálními platformami. Jedná se například o užití ve výsledcích vyhledávání, při agregaci vydavatelského obsahu nebo o sociální sítě přebírající či jinak využívající redakční obsah. Půjde o novou organizaci, která bude úzce spolupracovat zejména se Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR), které provozuje měření návštěvnosti nejen vydavatelského obsahu na českém internetu pod značkou NetMonitor. Jednání o vzniku nového subjektu se účastní také Unie vydavatelů a zástupci menších vydavatelů z Asociace online vydavatelů (AOV). 

„Je zjevné, že budoucí kolektivní správce musí být připraven zastupovat všechny vydavatelské subjekty na českém trhu, malé i velké, ať už dnes sdružené pod SPIR, nebo v jiných asociacích. Doba totiž pokročila a většina obsahu už dnes vzniká v online prostředí. Je proto důležité, aby se jednání o budoucí kolektivní správě neúčastnili jen zástupci tradičních mediálních domů, ale všichni relevantní vydavatelské subjekty, jejichž produkovaný obsah je následně užíván v online prostředí,” říká Michal Feix, místopředseda výkonné rady SPIR.

Foto: Shutterstock

Seznam.cz se jako tvůrce obsahu také účastní připomínkování návrhů dokumentů (jde například o sazebník licenčních poplatků, návrh znění vzorové licenční smlouvy, rozúčtovací mechanismus správce, mezinárodní smlouvy o zastupování na dalších trzích aj.). I vydavatelská práva Seznamu totiž může budoucí kolektivní správce zastupovat. „Seznam.cz je největším mediálním domem v Česku, měsíčně spolu se svými partnerskými weby zasahuje svým redakčním obsahem 95 procent českých internetových uživatelů. Je tedy jasné, že Seznam.cz se také bude ucházet o přiznání férové kompenzace za užití svého vydavatelského obsahu online platformami, jako jsou Google nebo Facebook,“ komentuje Feix.

Hledá se shoda napříč českými vydavatelskými domy

Pro vznik efektivního řešení kolektivní správy přínosného pro celý vydavatelský trh je třeba, aby nastala shoda napříč vydavatelskými domy, bez ohledu na jejich velikost a zaměření. Vyzýváme proto i vydavatele z naší sítě Seznam Partner, aby tématu věnovali pozornost. 

Druhé a třetí čtení má proběhnout v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již po letních prázdninách.

Kristýna Hořovská

PR specialista

Sdílet na sítích