Všechny nabídky jsou na Zboží.cz nově spárovány s produktem

Nový systém párování a zakládání produktů odstraňuje nutnost manuálního párování nabídek s produktem a přináší možnost více ovlivnit informace uváděné na produktové kartě.

Co tato novinka pro vás znamená?

  • všechny nabídky jsou nyní spárovány: vaše nabídky jsou nově automaticky vždy zařazené k produktu na Zboží.cz. Tento nový přístup řeší předchozí problémy, kdy některé nabídky nebyly spárovány kvůli nedostatečným datům nebo chybějícím produktům v databázi. A navíc vám také šetří čas a úsilí dříve potřebné k ručnímu párování nabídek.
  • můžete ovlivnit informace na produktové kartě: v produktových kartách jsou více využívána data ze zaslaných nabídek. 

Jak zvýšit přesnost párování?

Pro zajištění co nejpřesnějšího párování vašich nabídek doporučujeme uvádět hlavně následující údaje:

  • Výrobce: Výrobce konkrétní nabídky.
  • Produktové číslo: Označení produktu uváděné výrobcem (Manufacturer Part Number, MPN). V kombinaci s informací o výrobci pomáhá identifikovat produkt a zvyšuje šanci na správné spárování.
  • EAN kód: EAN kód je mezinárodně uznávaný identifikátor, který umožňuje jednoznačné přiřazení nabídky k produktu.

Správnost zasílaných informací je důležitá pro přesnost automatického párování. Tím si zajistíte, že se nabídky zobrazí na správné produktové kartě. Detailnější informace o specifikaci XML feedu naleznete v naší nápovědě

Jak produktové karty vytváříme?

Produktové karty tvoříme z velké části automaticky. Využíváme data z XML feedů, spolupracujeme se značkami a využíváme externí datové zdroje. Pomocí strojového učení a jazykových modelů kombinujeme data, abychom zajistili správné a bohaté údaje na produktových kartách. U privátních značek nebo specializovaných produktů jsou ale často jediným zdrojem dat informace zaslané e-shopy v XML feedu.

Data zasílaná e-shopem u každé nabídky jsou tedy klíčová nejen pro párování, ale také pro obsah produktu, který se zobrazuje uživatelům na Zboží.cz. Čím přesnější a úplnější údaje poskytujete, tím lépe můžeme prezentovat vaše produkty potenciálním zákazníkům. Kompletní a přesné informace zvyšují atraktivitu vašich nabídek a mohou přispět k vyšší konverzi a spokojenosti zákazníků.

Klíčové jsou z tohoto pohledu zejména tyto údaje:

  • Popis: Textová informace o vlastnostech produktu, která pomáhá v dohledatelnosti.
  • Parametr: Technické parametry produktu, které usnadňují filtrování a vyhledávání.
  • Obrázek: Galerie obrázků, která zásadně zvyšuje konverzní poměr produktu.
  • Kategorie: Pomáhá správně zařadit produkt do příslušné kategorie.

Jak postupovat, pokud je nabídka spárována nesprávně?

Přes veškeré úsilí se nám nemusí vždy podařit zařadit nabídku k správnému produktu. Proto aktuálně vyvíjíme nástroj v administračním rozhraní, který umožní párování snadno upravit. 

V případě dotazů nebo jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese zbozi@firma.seznam.cz.

Tým Zboží.cz

Sdílet na sítích