Přejít na obsah
Yuhů, Dušan Janovský

Yuhů

Konzultant vyhledávání


Přidávání zobecňujících signálů

Yuhů 20. dubna 2020

V přirozeném hledání máme nasazen nový model užitečnosti, což je jeden z nejdůležitějších dílčích modelů, ze kterého se naše vyhledávání skládá. Aktualizace se nasazovala ve středu 15. 4. Letos jde zatím o největší změnu. Tentokrát jsme hlavně přidávali nové signály a učili na nich nové modely užitečnosti. Logiku sběru učících dat jsme neměnili. Z toho …


Jak ve vyhledávání učíme model užitečnosti

Yuhů 15. listopadu 2019

Ve středu 13. 11. jsme aktualizovali jeden z modelů, kterými řadíme výsledky vyhledávání. Tomuto modelu říkáme „užitečnost“. Pokud jste v posledních dnech zaznamenali se svými stránkami velké změny v pozicích na vyhledávání, mohlo to být způsobeno touto aktualizací. Ve vyhledávání pro nalezené stránky vzhledem k dotazu modelujeme hodně různých vlastností, které následně používáme pro řazení. …


Aktualizovaný model navigačních dotazů

Yuhů 1. listopadu 2019

V úterý 29.10. jsme do vyhledávání nasadili aktualizaci, která se týká navigačních dotazů. Jako navigační dotazy označujeme zpravidla takové dotazy, u kterých uživatelé velmi zřejmě chtějí přejít na konkrétní webovou stránku, kterou buď již znají, nebo dopředu tuší, že by měla existovat. Navigační dotazy jsou tedy typicky názvy institucí, úřadů, firem, webů a značek, ale …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí