Aktualizovaný model navigačních dotazů

Yuhů 1. listopadu 2019

V úterý 29.10. jsme do vyhledávání nasadili aktualizaci, která se týká navigačních dotazů. Jako navigační dotazy označujeme zpravidla takové dotazy, u kterých uživatelé velmi zřejmě chtějí přejít na konkrétní webovou stránku, kterou buď již znají, nebo dopředu tuší, že by měla existovat. Navigační dotazy jsou tedy typicky názvy institucí, úřadů, firem, webů a značek, ale i konkrétní podstránky známých webů.

Když jsme analyzovali, čím je navigační hledání typické, zjistili jsme, že pro uživatele jsou důležité jiné vlastnosti cílových stránek, než když vyhledávají informace nebo nakupují. Zjednodušeně řečeno při navigačním hledání chtějí, aby se na prvním místě našla ta jedna očekávaná stránka (typicky hlavní stránka zamýšleného webu) bez ohledu na její kvalitu. Takové požadavky na řazení výsledků jsou natolik odlišné od jiných typů dotazů, že se vyplatí je technologicky oddělit. Proto jsme se rozhodli začlenit do relevance nový model určený jen pro navigační dotazy. Také jsme ze stávajících dat, kterými modely trénujeme, oddělili učicí data navigačních dotazů, abychom nad nimi trénovali samostatný model.

Vyhledávání zpracovává navigační dotazy nezávislým modelem už od června 2017. Letos v září jsme nasadili velkou aktualizaci navigačního modelu naučenou na nových datech s přesnějšími anotačními pravidly. Nakonec v úterý 29. října šla do produkce úprava tohoto řadícího modelu, která adaptivně zohlednila některé chybně klasifikované stavy.

Pro autory webů se touto aktualizací nic zásadního nemění. Předpokládáme, že by se nyní hlavní stránky webů měly lépe najít na větší množství dotazů, které na ně evidentně míří. Jako vždy je dobré uvádět v textech stránek názvy, pod kterými lidé vaše firmy a instituce skutečně hledají. Náš přepis dotazu si sice už dokáže často dát související pojmy dohromady, ale nezvládne například skloňovat velmi atypická jména nebo nové složeniny. Protože uživatelé často hledají kontaktní údaje nebo vyhledávají podle jmen měst a ulic, doporučujeme na webech kontaktní údaje jasně uvádět a aktualizovat.

Když už je řeč o hledání firem a institucí, můžete si také zkontrolovat, jestli máte aktualizovaný zápis v katalogu Firmy.cz. Firmy.cz sice nejsou přímo propojené s přirozeným hledáním, o kterém pojednává tento článek, ale ve výsledcích vyhledávání se mohou objevovat nezávislé vizitky firem.

Yuhů, Dušan Janovský
Yuhů

Konzultant vyhledávání

Sdílet na sítích