Bannerová slepota

Z angl. banner blindness. Tento termín označuje tendenci uživatelů internetových stránek ignorovat či přehlížet reklamní plochy na webových stránkách, a to i v případě, že obsahují informace užitečné pro návštěvníka. Uživatelé internetu si natolik zvykli na typické tvary, animace a umístění bannerů, že je vůbec nevnímají. Důsledkem bannerové slepoty je velice nízké CTR bannerů.

Související pojmy: