CTR

Zkratka z anglického Click Through Rate, v češtině míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení téže reklamy.

K CTR dojdeme následujícím výpočtem: CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100. Nakonec se násobí stem, protože se udává v procentech. Je-li tedy například CTR rovno 0,5 %, znamená to, že reklama se průměrně musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy.

Související pojmy: