CTR

CTR je zkratka z anglického click through rate, v češtině se překládá jako “Míra prokliku”. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Výpočet CTR:

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Nakonec se násobí stem, protože CTR se udává v procentech. Je-li tedy například CTR roven 0,5 %, znamená to, že reklama se musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

Související pojmy