CTR

Zkratka z anglického Click Through Rate, v češtině míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Výpočet CTR:

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Nakonec se násobí stem, protože se udává v procentech. Je-li tedy například CTR roven 0,5 %, znamená to, že reklama se musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy. Nejmenší CTR mají klasické bannery (obvykle v rozmezí 0,06 % až 0,2 %). Lépe jsou na tom Rich media formáty bannerů, kde se CTR pohybuje pod 1 %. Úplně jiná čísla uvidíte v reportu PPC kampaní, jejichž CTR často dosahuje až dvaceti procent. Podobné je to s newslettery, které mívají CTR mezi pěti a dvaceti procenty.

Související pojmy: