CPM

Zkratka z anglického Cost per Mille a vyjadřuje cenu za tisíc zobrazení. Má tedy stejný význam jako CPT (Cost per Thousand).

Související pojmy: