CPC

Je zkratka z anglického Cost per Click, cena za proklik.

Související pojmy