CPC

Zkratka z anglického Cost per Click, česky cena za klik. CPA = náklady na kampaň / počet kliků.

Související pojmy: