CPV

Zkratka z anglického Cost per View, česky cena za zhlédnutí. Je jedním z platebních modelů v online marketingu. Jedná se o metriku používanou především u videokampaní.

Související pojmy: