CPV

Zkratka z anglického Cost per View, česky cena za zhlédnutí. Je jedním z platebních modelů v online marketingu. Jedná se o metriku běžně používanou u videokampaní. Cost per View obvykle počítá s přehráním videa do 100 %. CPV = náklady na kampaň / počet 100% zhlédnutých videí.

Související pojmy: