CPV

Cost per Viewer – označuje cenu za zásah jednoho diváka.

Související pojmy