Below the fold

Část webové stránky, která je při prvním načtení mimo viditelnou oblast, a k jejímu zobrazení je nutné rolovat níže. Reklamní prvky umístěné Below the fold prvky mají v porovnaní s prvky umístěnými Above the fold zpravidla horší vizibilitu.

Související pojmy: