Vizibilita

Neboli možnost být vidět. Reklamní sdělení, resp. imprese je vizibilní, pokud je alespoň 50 % banneru viditelných po dobu minimálně jedné vteřiny. U velkých bannerů je podmínka snížena na 30 % banneru. Zároveň musí být inzerce zobrazena na aktivní záložce prohlížeče. Tak vizibilitu definuje běžně využívaný IAB standard. Vizibilní poměr pak vyjadřuje, kolik impresí z celkového počtu tuto podmínku splnilo.