CSS

Zkratka z anglického Cascading Style Sheets, česky kaskádové styly. Jde o moderní jazyk popisující způsob zobrazení dokumentů psaných ve strukturálních jazycích HTML, XHTML a XML. Znamená to, že právě CSS nese informace, jako jsou barva, písmo, umístění prvku a jeho další vizuální (formátovací) vlastnosti.

Související pojmy: