XHMTL

Moderní značkovací jazyk sloužící jako nástupce dnes již zastaralého jazyka HTML. XHTML je zároveň aplikací jazyka XML, z čehož plynou některé odlišnosti – například nutnost deklarace kódování nebo přísnější pravidla pro zápis elementů a atributů.

Související pojmy: