JavaScript

Objektově orientovaný programovací jazyk využívaný při tvorbě webových stránek.