Rich formáty

Označení pro různé typy nestandardních reklamních formátů, které například mění svůj vzhled na základě interakce s návštěvníkem webové stránky.