Přejít na obsah

#Mapy.cz

(Stránka 2)Marek Suchý 26. března 2024

Aktualizovali jsme prostředí výběru map. U každého druhu mapy si můžete také zaškrtnout různé podvolby, které nyní najdete přehledně přímo v menu.


Marek Suchý 21. března 2024

Máme zase o něco aktuálnější letecké snímky ČR, a to díky novým podkladům od ČÚZK.
Momentálně máme více jak polovinu Česka z roku 2022 a na jaře zveřejníme nové snímky střední části republiky, z roku 2023.


Mapy.cz nově využívají letecké snímky z ČÚZK

Veronika Geltner 19. března 2024

Oblíbená česká mapová služba Mapy.cz společnosti Seznam.cz rozšiřuje dodavatele leteckých snímků. Vedle stávajícího poskytovatele fotek Topgis získávají nově Mapy.cz podklady také od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Uživatelé tak budou mít k dispozici aktuálnější ortofoto.


Marek Suchý 15. března 2024

Aktualizovali jsme vizualizaci skal, vrstevnic a stínování mapy, aby lépe odpovídala realitě. Prozatím pouze na území České republiky.


Marek Suchý 8. března 2024

Mapy.cz spustily hru od studentů gymnázia. Překonáte jejich nástrahy ukryté v mapě? Poznejte život Bedřicha Smetany a otestujte, jak znáte mapové nástroje.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí