Přejít na obsah

#Mapy.cz

(Stránka 3)Marek Suchý 15. března 2024

Aktualizovali jsme vizualizaci skal, vrstevnic a stínování mapy, aby lépe odpovídala realitě. Prozatím pouze na území České republiky.


Marek Suchý 8. března 2024

Mapy.cz spustily hru od studentů gymnázia. Překonáte jejich nástrahy ukryté v mapě? Poznejte život Bedřicha Smetany a otestujte, jak znáte mapové nástroje.


Studenti pomohli vytvořit interaktivní hru v Mapy.cz připomínající život a dílo Bedřicha Smetany

Veronika Geltner 1. března 2024

Oblíbená česká aplikace Mapy.cz připravila ve spolupráci se studenty z 1. IT Gymnázia v Satalicích novou hru o životě a díle Bedřicha Smetany. Nejen fanoušci hudby, ale i všichni zvídaví uživatelé se zábavnou formou dozví informace o slavném českém hudebním skladateli, od jehož narození uplyne v den spuštění hry přesně 200 let.


Marek Suchý 15. února 2024

Narazili jste během jízdy na rozkopanou silnici či jiné omezení? V aplikaci Mapy.cz můžete během navigování událost nahlásit a během chvíle se ukáže všem ostatním řidičům. A to po celém světě. Děkujeme všem, kteří se zapojují.


Marek Suchý 25. ledna 2024

Za poslední 3 roky máme v Panoramě zpracováno přes 175 tisíc kilometrů cest. Největší města aktualizujeme dokonce každý rok. Letos se zaměříme hlavně na menší úseky Česka, které ještě potřebují trochu péče.


Marek Suchý 18. ledna 2024

Opět jsme spustili přehled aktuálně upravených běžkařských tras v Česku a příhraničí. Stačí přepnout na zimní mapu.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí