14. 2. 2007

Změnili jsme způsob, kterým se spojují klíčová slova s uživatelskými dotazy

Pokud máte ve svém účtu v Skliku více klíčových slov, která se mohou spojit s určitým dotazem, tak Sklik v minulosti nevybíral slova primárně podle přesnosti shody, ale podle výše součinu CTR (míra prokliku) a nastavené maximální ceny za proklik.

Tento způsob výběru slov jsme změnili.

Do budoucna se výběr slov z účtu bude provádět tak, že se klíčová slova primárně vyberou podle přesnosti shody, a pouze pokud budou v jednom účtu dvě stejná slova, tak se vezme v úvahu výše součinu CTR a maximální ceny za proklik.

Máte-li například v účtu slova:

hračky
dřevěné hračky
hračky pro děti

Tak se dříve s uživatelským dotazem hračky pro děti nebo dřevěné hračky mohlo spojovat slovo hračky, pokud mělo vyšší součin CTR s maximální nastavenou cenou za proklik, než byl součin konkrétnějších slovních spojení.

Nyní se slovo z účtu vybere tak, jak velí logika — tedy přesnější shoda vždy vyhraje. Přesná shoda (slovo v hranatých závorkách) má přednost před stejným slovem ve frázové shodě (slovo v uvozovkách). Frázová shoda má pak přednost před slovem ve volné shodě (slovo bez uvozovek a závorek).

Pokud máte ve svém účtu jedno slovo nastavené na různé úrovně shod:

[hračky pro děti]
"hračky pro děti"
hračky pro děti

…tak se s dotazem:

  • hračky pro děti spojí nejpřesnější slovo [hračky pro děti] (přesná shoda),
  • dřevěné hračky pro děti správně spojí slovo "hračky pro děti" (frázová shoda),
  • hračka pro dítě spojí slovo hračky pro děti (volná shoda).

Tato nyní provedená změna nemá vliv na jiné inzerenty a na řazení inzerátů. Tím, že nastavíte přesnější shodu, si nijak přímo  v řazení inzerátů nepomůžete. Inzeráty se nadále řadí pouze podle součinu CTR slova a nastavené maximální ceny slova. Změna se týká pouze výběru toho, které klíčové slovo z jednoho účtu spustí inzerát (tomuto klíčovému slovu se také započítá zobrazení a případný proklik).


Cílem této změny je umožnit uživatelům lépe optimalizovat inzertní sestavy a ve výsledcích vyhledávání se tak mohou zobrazovat relevantnější inzeráty. V konečném důsledku toto povede k tomu, že na své stránky můžete efektivněji přivést více návštěvníků, kteří hledají přesně to, co nabízíte.

Jirka, Ferda a Yuhů