Nástroj pro nastavení optimálního rozpočtu

12. června 2008

Spustili jsme nový nástroj, který má inzerentům pomoci s nastavením rozpočtu reklamních kampaní.

Nastavit optimální denní rozpočet reklamní kampaně, který zohledňuje nastavené ceny za proklik, frekvenci hledání slov, získávaný počet prokliků, není vůbec jednoduché. Právě tento problém řeší nově spuštěný nástroj, který inzerenta informuje v případě, že denní rozpočet je podhodnocen.

Nástroj je vlastně nadnesené slovo. V přehledu kampaní se vlevo, před názvem kampaně, objeví červený otazník. Po najetí myší se zobrazí box s informací, že denní limit se pravidelně vyčerpává předčasně a s doporučeným denním limitem, který je vypočítán na základě statistik příslušné kampaně. Červený otazník se objevuje jen u těch kampaní, u kterých pravděpodobně dojde k pozastavení z důvodu vyčerpání rozpočtu.

Zvýšení denního rozpočtu je samozřejmě jen jedna ze tří možností. Druhá možnost je snížení cen za proklik. Kampaň pak se stejným denním rozpočtem poběží delší dobu. Jen je třeba dávat pozor na možný pokles pozice inzerátů. Třetí možností je informaci o dřívějším zastavování kampaně přijmout a nedělat nic.

Nevidíte před názvy svých reklamních kampaní žádné otazníky? Výborně! Znamená to, že podle sledovaných parametrů považuje systém vámi nastavené denní limity za optimální.

Otazník před názvem kampaně
Otazník před názvem kampaně

Box s upozorněním
Box s informací o vyčerpávání denního rozpočtu

Věřím, že nový nástroj pomůže inzerentům s optimálním nastavením reklamní kampaně.

Jirka Chomát

Sdílet na sítích