Od února s novým Sklikem (1.)

25. ledna 2010

Logika nově chystaného reklamního systému Sklik zůstala stejná a i většina funkcí zůstala v systému zachována beze změny. Přesto se v něčem lišit bude, připravili jsme proto popis základních rozdílů a novinek. První díl článku ze tří celkem.

V předchozím článku jsme popsali postup spouštění nového systému, nyní vás chceme seznámit s novinkami a funkcemi chystaného systému

Připomínáme: V pátek 29.1.2010 19:00 hodin vypneme inzerentské i partnerské rozhraní Skliku a začneme spouštět nový systém. Inzeráty se budou zobrazovat bez přerušení.

Doba aktualizace systému

Jednou z největších slabin starého systému je to, že změny provedené v kampaních, sestavách, klíčových slovech a inzerátech, se online projeví za dlouhou dobu. Nový Sklik bude tyto aktualizace provádět daleko rychleji. Veškeré změny, které v kampaních inzerent provede, se v novém Skliku projeví online za několik minut a nikoliv za více desítek minut.

Statistická data v inzerentském rozhraní budou mít zpoždění 30 – 60 minut. Kredit za provedené prokliky se bude z Peněženky strhávat v 30 minutových intervalech. To se nemění.

Import kampaní

Import kampaní je nástroj, kterým lze do Skliku vložit kampaně z jiných reklamních systémů, které mají stejný formát používaný pro import a export dat. Případně lze data do požadovaného formátu vytvořit i jiným nástrojem, třeba v Excelu.

Import je nyní schopen zpracovat soubor téměř za každých podmínek. Poradí si tedy i s některými nejasnostmi a nedostatky, které v souboru najde. Nebude inzerenta nutit k otevření souboru, hledání chyby a její opravě. Jediné problémy, se kterými si neporadí, jsou zcela jiný formát importovaného souboru nebo špatné kódování.

Mezi zásadní změny v tomto nástroji patří zvýšení limitu pro importovaný soubor na 30MB. Současně je nyní import složen ze dvou kroků. V prvním lze načíst soubor, vybrat kódování a částku pro přepočet cen za proklik a denních rozpočtů. V druhém kroku je v levé části obrazovky zobrazena struktura importovaného souboru a lze zvolit, jaké kampaně a sestavy se skutečně importují. V pravé části obrazovky je vidět výpis varování na nejasnosti, které systém v souboru našel. Může jít o příliš nízké nebo chybějící ceny za proklik, nízké denní rozpočty a podobně. Po potvrzení importu je inzerent informován o celém procesu ukazatelem stavu, obsahujícím i některé údaje jako počet slov, sestav, inzerátů a kampaní. Postup importu je v ukazateli zobrazován podle sestav. Pokud bude v importovaném souboru jen jedna kampaň a jedna sestava, tak bude mít ukazatel jen dva stavy: 0 a 100%.

Řazení inzerátů

Přepracovali jsme způsob jakým se řadí inzeráty ve vyhledávání. Starý Sklik řadí inzeráty podle součinu míry prokliku x maximální ceny za proklik.

V novém Skliku je zaveden pojem kvality, který se skládá z více složek. Hlavní vliv stále bude mít naměřená míra prokliku pro konkrétní klíčové slovo. Další složkou jsou hodnocení kvality inzerentova účtu jako celku a určitý vliv má i průměrná míra prokliku sestavy a kampaně, ve které se nachází klíčové slovo, které inzerát spustilo. Další část kvality lze získat i klíčovým slovem, které se více shoduje s dotazem uživatele.

Inzeráty se nově budou řadit podle součinu dosažené kvality a maximální ceny za proklik. Tato změna povede k lepšímu výkonu dobře nastavených reklamních kampaní a k většímu zájmu uživatelů, kteří na inzeráty Skliku klikají.

Vzhledem k popsanému zlepšení algoritmu na řazení inzerátů může dojít ke změnám ve výkonu reklamních kampaní, a tedy i změně pozic inzerátů. Po spuštění nového systému doporučujeme inzerentům sledovat výkon kampaní a na případné změny reagovat jejich optimalizací.

Střídání inzerátů

Ve starém Skliku je přítomná pouze jedna volba pro střídání inzerátů tzv. optimalizované střídání inzerátů. Zjednodušeně řečeno, pokud jsou v sestavě dva inzeráty a jeden z nich má dvakrát vyšší míru prokliku, lepší inzerát se bude zobrazovat uživatelům dvakrát častěji než méně úspěšný inzerát.

V novém Skliku jsme tento způsob samozřejmě zachovali a po jeho spuštění bude ve všech kampaních nastaven optimalizovaný způsob střídání inzerátů. Přidali jsme však ještě jeden způsob, který inzerenti často žádali, jde o tzv. rovnoměrné střídání. Pokud v nastavení reklamní kampaně inzerent vybere, že inzeráty chce střídat právě takto, inzeráty se budou zobrazovat rovnoměrně a bez ohledu na jejich statistickou úspěšnost.

Optimalizace denního rozpočtu

V novém Skliku bude zapnuta optimalizace denního rozpočtu pro všechny kampaně a nebude možné toto změnit. Funguje to tak, že systém bude rozkládat zobrazování inzerátů takovým způsobem, aby denní rozpočet byl vyčerpán až před půlnocí a nikoliv už před polednem.

Projevem této funkce může být situace, kdy konkrétní inzeráty z kampaně, u které si systém nastavil určitý stupeň optimalizace, budou zobrazovány např. jen na jeden z deseti dotazů uživatele ve vyhledávání.

Právě čtete první díl článku, přečtěte si i druhý a třetí díl.

Připomínky i dotazy můžete směřovat do komentářů a na email sklik@firma.seznam.cz.
Jiří Chomát ve spolupráci s kolegy.

Sdílet na sítích