26. 1. 2010

Od února s novým Sklikem (2.)

Logika nově chystaného reklamního systému Sklik zůstala stejná a i většina funkcí zůstala v systému zachována beze změny. Přesto se v něčem lišit bude, připravili jsme proto popis základních rozdílů a novinek. Druhý díl článku ze tří celkem.

V jednom z předchozích článků jsme popsali postup spouštění nového systému. Nyní čtete druhý díl článku, který si klade za cíl vás chceme seznámit s novinkami a funkcemi chystaného systému. Nečetli jste první díl? Přečtěte si ho také.

Připomínáme: V pátek 29.1.2010 19:00 hodin vypneme inzerentské i partnerské rozhraní Skliku a začneme spouštět nový systém. Inzeráty se budou zobrazovat bez přerušení.

Nástroj na návrh slov

Nástroj na návrh slov pomáhá inzerentům přidat další klíčová slova související s jejich inzercí a nabízí i další slovní spojení, která uživatelé hledali na některé ze služeb, kde se Sklik zobrazuje. Dodatečným údajem je teploměr informující o tom, jak je klíčové slovo často vyhledávané.

Nástroj jsme záměrně navrhli tak, aby byl hodně podobný stejnému nástroji ve starém Skliku. Zadané základní slovo, které inzerent napíše do políčka, je rozšířeno doleva i doprava, jsou odstraněny háčky a čárky a z dotazů uživatelů jsou navržena možná rozšíření a další varianty základního slova. Návrhy lze přesunout do levé části obrazovky, zvolit typ jejich shody a následně uložit do konkrétní sestavy. Stejný nástroj je dostupný i v sestavě při editaci klíčových slov.

Další funkcí je volba komerčně příbuzná slova, která přidá do navrhovaných slov i další slova, která mají nějaký vztah k zadanému základnímu slovu. Vyzkoušejte sami například na slově sparta, v navržených slovech se objeví i slova jako slávie a baník.

Další možností je zadat k vyhledávanému dotazu i vylučující slova, to uděláte připsáním pomlčky (ve smyslu mínus) před slovo. Zkuste si nechat navrhnout slova na tento složitější příklad se zaškrtnutou volbou komerční slova: sparta -praha -www -cz -ac -fc -hc nebo čočky -kontaktní. Nebo si najděte komerčně příbuzná slova se sparta, která neobsahují slovo sparta, takto: sparta -sparta (se zaškrtnutou volbou komerční slova).

Statistické reporty

Statistické reporty mají jednu důležitou novinku – bude možné zobrazit statistiku zobrazení a prokliků na konkrétním webu. Inzerenti tak mohou sledovat úspěšnost svých reklamních kampaní, a podle toho upravovat nastavení zobrazování na úrovni kampaně, viz kapitola nastavení zobrazování kampaní. Nově bude také možné zaslat statistický report na více emailových adres najednou, stačí v příslušném políčku oddělit více emailů čárkou.

Do nového systému převedeme šablony statistických reportů, včetně nastaveného časového plánování. Již vygenerované reporty není bohužel možné převést do nového systému. Reporty za historická období si mohou inzerenti samozřejmě vygenerovat i v novém systému.

Drobným omezením je nový limit – statistický report může mít maximálně 100 tisíc řádků. V případě požadavku na delší report je nutné omezit časové rozlišení nebo počet reportovaných položek.

Statistické reporty jsou důležitá součást Skliku, věnovali jsme jim zvýšenou péči a budeme na nich pracovat i nadále. Časem přidáme například report zobrazující statistiky s různými typy konverzí.

Nastavení zobrazování kampaní

V nastavení reklamní kampaně je nově možné zvolit, kde se budou inzeráty z kampaně zobrazovat. U vyhledávacích webů bylo možné toto nastavení udělat už ve starém Skliku, ale u kontextové sítě takové nastavení chybělo. Ve statistických reportech uvidíte data za jednotlivé weby zapojené do kontextové sítě, následně můžete z nových statistický reportů vyhodnotit výkon kampaně na jednotlivých webech a v nastavení vyloučit ty, o kterých si myslíte, že nejsou vhodné pro vaši kampaň.

Vyloučení provedete v nastavení kampaně vložením URL webů do příslušného textového pole.

Co se stane s neaktivními slovy

Nový systém má zcela jiný způsob vyhodnocování neaktivních klíčových slov. Proto při převedení neaktivních slov do nového systému změníme jejich stav na aktivní. Nový systém znovu posoudí jejich případnou neaktivitu. Může tedy nastat situace, že slova, která ve starém Skliku byla neaktivní, se stanou aktivními a naopak.

Právě čtete druhý díl článku, přečtěte si i první, třetí díl.

Připomínky i dotazy můžete směřovat do komentářů a na email sklik@firma.seznam.cz.
Jiří Chomát ve spolupráci s kolegy.