Změna odhalování neplatných prokliků

24. listopadu 2010

Od 29. listopadu 2010 se změní způsob, kterým Sklik odhaluje neplatné prokliky.

Ochrana inzerentů proti neplatným proklikům byla, je a vždy bude jedním z důležitých úkolů, kterým se v Skliku věnujeme, i přesto to byl vždy úkol zcela neviditelný pro inzerenty. V případě, že Sklik určil nějaký proklik za neplatný, tak se o této skutečnosti inzerent nijak nedozvěděl. A je zcela lhostejné zda se jednalo o proklik, který uživatel opakoval po určité době na tentýž inzerát, šlo o dvojklik na unikátní odkaz jednoho inzerátu nebo o proklik, který byl podivný z jiného důvodu.

Po delším zkoumání jsme se rozhodli způsob odhalování neplatných prokliků změnit. I Sklik totiž potřebuje informace o důvodech zneplatnění prokliku na tom kterém konkrétním webu nebo u vyhledávané fráze a další informace.

Nový způsob odhalování neplatných prokliků bude pracovat v různých časových intervalech. Jednou z důležitých změn je skutečnost, že některé očistné mechanismy bude Sklik provádět nejen několikrát denně, ale i za uzavřených 24 hodin, vždy po půlnoci za předchozí den. Nově bude v Skliku běžnou praxí, že dojde k zneplatnění některých prokliků, které byly již započteny do statistik a byl za ně stržen kredit z Peněženky. Tato denní inventura samozřejmě zneplatněné prokliky zpětně odečte ze statistik a vrátí příslušnou částku do Peněženky. V Peněžence bude každý den možné ověřit, že se tak stalo a jaká částka byla do Peněženky vrácena.

Z výše uvedeného vyplývá, že v Skliku bude možné zjistit přesnou útratu za předchozí den až cca dvě hodiny po půlnoci. (Automaticky denně generované statistické reporty budou již obsahovat finální denní statistiky.)

Všechny uvedené změny se nijak nedotknou průměrného počtu prokliků jednotlivých inzerentů ani Skliku jako celku. Nový způsob odhalování neplatných prokliků již testujeme v provozním prostředí déle než dva měsíce a výsledky v počtu odhalených prokliků jsou srovnatelné se současným způsobem detekce neplatných prokliků. K uvedeným změnám nás vede především odpovědnost za kvalitu návštěvnosti, kterou Sklik přivádí na stránky inzerentů, a rozšiřitelnost odhalování neplatných prokliků v budoucnu. Nový způsob odhalování neplatných prokliků jednoznačně směřuje ke zprůhlednění celého procesu.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na sklik@firma.seznam.cz
Jiří Chomát a celý tým Sklik.cz

Sdílet na sítích