Zúčastněte se výzkumu velikosti trhu PPC reklamy

13. ledna 2011

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) pořádá druhý ročník odhadu inzertního výkonu reklamy v PPC systémech v České republice v roce 2010. Zapojte se i vy.

Cílem výzkumu je poskytovat zadavatelům reklamy informace o velikosti kompletního trhu internetové reklamy tj. i o těch reklamních investicích, které nejsou měřeny v projektu AdMonitoring. Záměrem je zkompletovat informace o všech formách internetové inzerce u nás – kromě standardní display reklamy také o nestandardní display reklamě (neměřené v projektu AdMonitoring) a výkonnostní reklamě. SPIR hodlá výsledky veřejně prezentovat v tiskové zprávě agregovaně za celý trh a zpracovat také podrobnější zprávu o velikosti a struktuře výkonnostní reklamy v ČR. Subjektům, které dotazník vyplní a uvedou svůj kontakt, po skončení výzkumu obdrží podrobnější analytickou zprávu.

Seznam.cz a jeho reklamní systém Sklik podporují tento výzkum a prosí inzerenty, kteří v Skliku inzerují, aby svou odpovědí přispěli k přesnějšímu výsledku výzkumu.

Online dotazník naleznete na adrese http://www.ivyzkumy.cz/factum/spir/5/

(Pokud jste velký inzerent nebo agentura, tak je možné, že jste již včera obdrželi emailem odkaz na mírně odlišnou verzi dotazníku. V takovém případě vyplňte dotazník, který máte ve své poště.)

Z důvodu nezávislosti zpracování dat je pověřenou výzkumnou agenturou Factum Invenio, která bude zpracovávat informace získané z online dotazníku i z dalších zdrojů. Agentura je zavázána mlčenlivostí a nesmí pod finanční sankcí zadané údaje poskytnout žádné třetí osobě, a to ani výkonnému pracovišti SPIR nebo společnosti Seznam.cz. Agentura předá SPIRu pouze informaci o velikost celého trhu internetové reklamy dle položek přiloženého dotazníku.

Tiskovou zprávu z loňského roku si můžete přečíst na webových stránkých SPIRu.

V případě dotazů se můžete obracet na Sdružení pro internetovou reklamu pavel.severa@spir.cz nebo na společnost Seznam.cz jiri.chomat@firma.seznam.cz.

Sdílet na sítích