Shody vylučujících slov a Bajaja

24. března 2011

Často jsme se v Skliku setkávali s požadavkem přidání funkce shod pro vylučující (negativní) klíčová slova. No, tak je tedy máte mít. A naše nové API se jmenuje Bajaja!

Pokud se pečlivě věnujete optimalizaci reklamy v Skliku, tak jste se možná setkali se situací, kdy vám nestačilo používat vylučující slova ve volné shodě. Sklik totiž donedávna jinou shodu neuměl. Již před několika týdny jsme však Sklik naučili znát vylučující slova i ve frázové a přesné shodě. Nyní tedy lze ještě o něco přesněji cílit na uživatelův dotaz.

Nyní lze tedy používat tyto shody vylučujících slov:

  • -vylučující slovo: Slovo ve volné vylučující shodě, skloňuje se, ale neodstraňuje se diakritika*. Dotaz uživatele, který spustí vaši reklamu, nesmí obsahovat tato slova v libovolném tvaru a pořadí.
  • -“vylučující slovo”: Slovo ve frázové vylučující shodě, neskloňuje se a neodstraňuje diakritika. Dotaz uživatele, který spustí vaši reklamu, nesmí obsahovat tato slova v tomto přesném tvaru a pořadí. Nesmí také obsahovat žádné slovo před a za tímto souslovím.
  • -[vylučující slovo]: Slovo v přesné vylučující shodě, neskloňuje se a neodstraňuje diakritika. Dotaz uživatele, který spustí vaši reklamu, nesmí obsahovat tato slova v tomto přesném tvaru a pořadí. Může však obsahovat libovolné slovo před a za těmito slovy.

* To, že Sklik neodstraňuje diakritiku u vylučujících slov bylo vždy považováno za funkci. Nyní, po zavedení frázové a přesné shody, jde spíše o nelogičnost, nebo dokonce o chybu. Nechtěli jsme však chování Skliku k volné vylučující shodě měnit, protože to může ovlivnit chování kampaní inzerentů. Cca za dva měsíce bychom rádi začali odstraňovat diakritiku u volné vylučující shody. Žádáme proto inzerenty, aby s touto změnou počítali. Před nasazením této úpravy vás budeme informovat.

S novými shodami umí pracovat i nový Nástroj pro návrh klíčových slov, o kterém jsme vás nedávno informovali. Vylučující slova v přesné a frázové shodě lze používat i v importu / exportu kampaní. Nové shody akceptuje i nová verze Sklik API.

Nová verze API se jmenuje Bajaja

Věděli jste, že první verze API Skliku se jmenovala Arabela? Podle našich vývojářů je logické, že druhá verze se jmenuje Bajaja. Je to další pohádková bytost podle abecedy.

U Bajaji došlo ke změně ve volání několika metod API a tak už není plně kompatibilní s Arabelou. Konkrétně jde o úpravy spojené se zavedením shod vylučujících slov. Bajaja také umí o jednu novou metodu víc než Arabela. Jde o funkci, která umí pracovat s informacemi z nedávno spuštěné záložky Správa více účtů.

Pokud máte aplikaci psanou na tělo Arabele, můžete ji používat i nadále. Všechny podrobnější informace o obou pohádkových bytostech jsou k dispozici na stránkách http://api.sklik.cz.

Bonbónek – umíme řadit inzeráty

Malá drobnost, kterou jsme uveřejnili cca před dvěma týdny, je možnost řazení inzerátů v detailu sestavy. 3× sláva, to opravdu chybělo hodně dlouho.

Za celý tým Skliku Jirka Chomát.

Sdílet na sítích