Češi tráví u internetu stále více svého volného času

25. října 2011

Podle exkluzivního zářijového průzkumu společnosti TNS AISA pro Seznam.cz tráví 50 % Čechů u internetu 1 až 3 hodiny svého volného času denně. Celá čtvrtina českých uživatelů internetu stráví u internetu více než 21 hodin týdně.

Většina Čechů u internetu mimo svoje pracovní povinnosti tráví více než hodinu denně. Internet se tedy již v českých domácnostech zabydlel. Na otázku, „Jaká jedna webová stránka Vás napadne, když se řekne Internet“, odpovědělo 59 % respondentů portál Seznam.cz. Sociální síť Facebook uvedlo na prvním místě 9 % a světový vyhledavač Google dokonce jen 6 % dotázaných. V celkové znalosti webových stránek se na prvním místě umístil portál Seznam.cz, když ho respondenti zmínili v 82 % případech.

„Výsledky tohoto průzkumu ještě můžeme doplnit o informaci, že z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že na používanost internetu a dobu u něj strávenou má velký vliv počasí. V zimních měsících a obecně pokud je venku studenější počasí, čas strávený na internetu vzrůstá. A naopak, letní měsíce patří k nejslabším z pohledu návštěvnosti, a to nejen pro to, že lidé odjíždějí na dovolené,“ dodává Michal Vodák, ředitel marketingu Seznam.cz.

Výzkum společnosti TNS AISA probíhal na dospělé populaci ve věku 18 – 60 let na reprezentativním výběrovém souboru podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu České republiky.

Lubomír

Sdílet na sítích