Jak zefektivnit inzerci v obsahové síti? Cílením na umístění!

19. listopadu 2012

V obsahové síti si nyní můžete vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má inzerce zobrazovat a daleko lépe tak zacílit Vaše reklamní sdělení.

Na základě Vašich cílů a typů kampaní je možné zvolit jednu ze tří variant umístění – Automatická umístění, vlastní umístění, nebo kombinaci obou možností. Jaký typ umístění je vhodný pro Vaši kampaň? To se dozvíte v následujícím článku.

Cílení na umístění

V detailu sestavy naleznete novou záložku s názvem Umístění, kde můžete vidět statistiky jednotlivých webů i stránek a na základě toho optimalizovat výkon kampaní. Pokud například zjistíte, že inzerce na určitém webu vede k vyššímu počtu konverzí, je možné navýšit pouze u tohoto webu maximální CPC a utlumit nebo dokonce zcela vyloučit ostatní méně efektivní weby, jejich části nebo přímo konkrétní stránky. Tato funkce bude prozatím zprovozněna jako beta verze.

Jak tedy pracovat s umístěním v obsahové síti Skliku? Můžete využít tři základní varianty:

  • Automatická umístění, kdy systém sám podle zadaných klíčových slov vybere relevantní umístění. Toto nastavení je při zapnutí obsahové sítě ve výchozím nastavení aktivní a je vhodné pro nově vytvořené kampaně, kde ještě není dostatek dat pro cílení na umístění. Jakmile nasbíráte dostatečně vypovídající statistiky, můžete začít s optimalizací jednotlivých umístění.
  • Další možností je vypnout Automatická umístění a zvolit si pouze vlastní umístění. Může se jednat o celý web (novinky.cz), nebo subdoménu (tema.novinky.cz), část webu (www.novinky.cz/cestovani), nebo konkrétní stránku (http://www.novinky.cz/cestovani/ guatemala.html). Při využití tohoto nastavení je možné zadat pouze jednotlivá umístění, nebo umístění a zároveň klíčová slova. Umístění bez klíčových slov využijete například v kampani s grafickou inzercí, nebo v kampaních s CPT platebním modelem, kde Vám jde hlavně o prezentaci na zvolených webech, a nechcete se zatěžovat výběrem klíčových slov. V případě zadání klíčových slov bude systém vybírat umístění obdobně kontextově jako u Automatických umístění, ale pouze v rámci zadaných webů. Pokud již na základě nasbíraných statistik víte, na kterých stránkách se Vám vyplatí inzerovat, nebo pokud chcete oslovit úzkou cílovou skupinu na konkrétních stránkách, toto je volba pro Vás.
  • Třetí variantou je kombinace předešlých možností, tzn. nechat aktivní Automatická umístění a zároveň zadat vlastní umístění. Tato varianta je vhodná především pokud Vám jde o maximální pokrytí a zároveň chcete přizpůsobit ceny za proklik výkonům na jednotlivých umístěních.

Další informace o cílení na umístění naleznete v Sklik nápovědě.

Za celý tým Skliku Markéta Janochová

Sdílet na sítích