Jak pracovat v kampaních se slovy s nízkým pokrytím?

25. července 2013

Nízké pokrytí klíčových slov může významně snižovat výkon kampaní v Skliku. V článku je popsán stav klíčového slova Nízké pokrytí a jsou v něm poskytnuty rady pro efektivní práci s těmito slovy.

Nízké pokrytí klíčového slova

V souvislosti s novým grafickým rozhraním Skliku jsme spustili i novou funkcionalitu – Nízké pokrytí klíčového slova. Pojďme si ji nejprve popsat.

Nízké pokrytí je stav u klíčového slova, které se zobrazí pod stavem klíčového slova Aktivní, jak vidíte na obrázku níže.

Nízké pokrytí klíčového slova

Co to znamená? Pokud se u slova zobrazí stav Nízké pokrytí, klíčové slovo se účastnilo určitého počtu aukcí, ale reálný počet zobrazení klesnul pod 10%. Proto tedy je slovo dále vedeno jako aktivní. Tedy podíl zobrazení byl u slova menší než 10% z důvodu nízké kvality popsané níže.

Nejde tedy určitě o ztracená zobrazení z důvodu omezeného rozpočtu či omezení dané časovým plánováním ale pouze faktory kvality a ceny za proklik u klíčového slova.

Faktory kvality klíčového slova

Aby bylo každé klíčové slovo zobrazeno v aukci, musí dosáhnout určitých parametrů.

Prvním parametrem je překročení hranice zájmu uživatele o inzerát na toto klíčové slovo představované mírou prokliku (CTR) vztaženou k pozici, na které se inzerát zobrazil (COEC). V této metrice ještě hraje roli nabídnutá cena za proklik (max. CPC), která musí splňovat minimum pro aktivaci do aukce.

Druhým parametrem je relevance klíčového slova. Relevance je posuzována ze dvou základních úhlů:

  1. relevance vyhledávacího dotazu zadaného uživatelem ke klíčovému slovu, na které se inzerát zobrazí
  2. relevance vyhledávacího dotazu zadaného uživatelem k obsahu inzerátu, na které se zobrazí

Jednoduše řečeno: cílem je mít co největší shodu mezi tím, co inzerujete, s tím, co uživatel hledá.

Jak zlepšit pokrytí u klíčových slov?

Pokud budete usilovat o zvýšení pokrytí u klíčových slov v Sklik účtu, máme pro vás tři jednoduchá doporučení:

  1. Vyzkoušejte přesnější typy shod klíčových slovJe vhodné přidat do kampaní všechny typy shod a nejlepší z hlediska kvality je přesná shoda dále frázová shoda a nakonec volná shoda v uvedeném pořadí. Frázovou a volnou shodu je vhodné přidávat do kampaní z důvodu získávání nových vyhledávacích dotazů, které je do kampaní žádoucí průběžně přidávat. Bez práce s hledanými dotazy je přidání těchto shod méně přínosné.
  2. Využijte v kampani/sestavě vylučující slovaDoplňte do kampaní vylučující slova na nerelevantní vyhledávací dotazy pro uživatele. Nerelevantní klíčová slova poznáte podle velmi nízké míry prokliku, často se blížící ve vyhledávání nule. Vylučující slova najdete v našeptávači Seznam.cz, dále v nástroji pro návrh klíčových slov a také mezi vyhledávacími dotazy, které se na vaše klíčové slovo zobrazily.
  3. Upravte inzerát v sestavě tak, aby byl atraktivnějšíNa atraktivitu inzerátu má vliv mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější patří vyzdvihnutí vašich konkurenčních výhod, silná značka, výzva k akci a shoda mezi vyhledávacím dotazem a inzerátem. Pokud máte v inzerátu a vyhledávacím dotazu totožná slova, zvýrazní se pro uživatele tučně. To pomáhá ve viditelnosti právě vašeho inzerátu pro uživatele ve výsledcích vyhledávání. Nově má také vliv obsažení klíčového slova v inzerátu přímo pro relevanci. To znamená, že pokud inzerát neobsahuje klíčové slovo v titulku nebo řádcích reklamního textu, může být systémem vyhodnocený jako nerelevantní.

Za celý tým Skliku Ondřej Krišica

Sdílet na sítích