Hledání v účtu s přesnou frází a operátorem not (-)

27. února 2014

Když jsme slibovali další brzká vylepšení hledání v účtu, mysleli jsme to skutečně vážně.

Dnes jsme nasadili část z nich – vyhledávání pomocí přesné fráze a operátoru not (-).

Nově tak můžete vyhledat slovo nebo víceslovnou frázi v konkrétním tvaru, stačí textový řetězec obalit uvozovkami. Dotaz může takovýchto řetězců obsahovat více. Respektuje se pořadí slov i diakritika, díky čemuž je možné lépe kontrolovat výsledek hledání.

Pokud budete chtít z výsledků vyloučit položky, které obsahují nežádoucí slovo, připište jej do dotazu s pomlčkou na jeho začátku. U vylučování prostřednictvím operátoru not (-) je rovněž možné použít přesnou frázi.

A protože příklad vydá za 1000 slov, pojďme si nové možnosti hledání na jednom takovém ukázat. Příklad ukazuje, co všechno je možné díky užití přesné fráze a vyloučení z výsledků hledání odfiltrovat.

Mimoto jsme odstranili zneaktivňování hledacího políčka, když Sklik začal automaticky hledal k aktuálnímu řetězci výsledky.

Hledání se často pustilo v době rozepsaného dotazu z důvodu prodlev v psaní, anebo když uživatel mazal část řetězce, což vedlo k přechodu na předchozí stránku. Toto se vám již nyní nestane. Můžete díky tomu svobodně specifikovat váš dotaz, zatímco Sklik hledá.

Za celý tým Skliku Tomáš Richter

Sdílet na sítích