Seznam se bezpečně! a Ben Cristovao představují projekt „Nahá celebrita“

18. března 2014

Sdílení citlivých osobních materiálů na internetu může být velice nebezpečné a nezřídka končí i tragicky. To si doslova na vlastní kůži vyzkoušel zpěvák Ben Cristovao…

…Pro projekt „Nahá celebrita“ se svléknul před kamerou a sledoval, jak se tento materiál bude po internetu šířit.

Cílem projektu bylo ukázat, jak jednoduše se mohou citlivé materiály, které uživatelé někomu pošlou, dostat do cizích rukou. Od té chvíle si s nimi útočníci mohou dělat prakticky vše, co budou chtít. Pokud se jedná například o slavnou osobnost, je snadné poslat citlivé dokumenty do médií a profitovat z nich. Nebezpečí ale číhá i na méně známé osoby. Ohrožen může být kdokoliv z nás. Podle statistik poraden projektu Seznam se bezpečně! a E-bezpečí jsou nejčastějšími dotazy právě žádosti o radu v případech, které se týkají úniku citlivých materiálů. Oběťmi nejsou jen děti, ale velice často i dospělí lidé. „U nás v poradně průměrně zaznamenáváme 12 podnětů měsíčně, které se týkají právě vydírání způsobeného sdílením citlivých materiálů. Lidé nás pak žádají, abychom jim pomohli jejich fotografie z internetu stáhnout. To už je ale většinou pozdě. Předpokládám, že stejně jako u znásilnění většina poškozených ze strachu či studu ani podobné útoky na své soukromí  neoznámí,“ říká Martin Kožíšek, manažer internetové bezpečnosti ve společnosti Seznam.cz, který má na starosti projekt Seznam se bezpečně! Zpěvák, tanečník a hudební skladatel Ben Cristovao si na vlastní kůži zažil, jaké to je, když se citlivá data dostanou do nepovolaných rukou. V rámci preventivní kampaně se na několik dní stal obětí fiktivního úniku kompromitujícího videa s cílem jej ponížit před jeho fanoušky, přáteli a rodinou.

Video obsahovalo několikaminutový nahraný rozhovor, v němž se Ben Cristovao na konci prošel před kamerou nahý. Díky mediální spolupráci s vydavatelským domem Bauermedia byl celý příběh úniku videa přebrán servery Jenpromuže.cz, Jenproženy.cz, Jenproholky.cz, Spy.cz, tištěným časopisem SPY a jednotlivými facebookovými profily těchto médií. Samotné video bylo na těchto serverech spuštěno více jak 60 000x. Postupným „živením“ příběhu (odhalení fiktivní slečny, která video poslala; návštěva Policie ČR) se informace o úniku informací objevily ve více jak třech desítkách mediálních výstupů, a to včetně facebookových příspěvků. Výstupy byly nejen na webech Bauermedia, ale i v jiných médiích. „Na internetu se v současné době děje bohužel i tolik špatných věcí, že je potřeba chránit jeho uživatele. Uvědomuju si svoji pozici vůči fanouškům a beru ji jako závazek. Chci upozorňovat na rizika téhle formy komunikace, která se kolikrát nezdají tak velká. Chovejte se na internetu, jako by to bylo v reálném životě. Tak abyste se vy nebo vaše okolí nedostali do úzkých. Seznam se bezpečně! je jedna z aktivit, která pro mne a hlavně pro vás má smysl,“ řekl Ben Cristovao.

Kampaň “Nahá celebrita” názorně demonstrovala, jak rychle se může šířit „lechtivé“ video internetem. Jak rychle si mohou lidé vytvořit negativní úsudek a jak snadné je informace překroutit. Ben Cristovao měl během kolování tohoto obsahu desítky reakcí od fanoušků, médií nebo i rodiny. Uživatelé sociálních sítí mu vyjadřovali podporu a v diskuzích pod redakčními články kolikrát docházelo i ke slovním atakům. „Virtuální svět se v některých oblastech moc neliší od toho reálného. Pokud se i na internetu budeme chovat nezodpovědně, může se snadno stát, že informace o naší osobě, fotografie či jiná citlivá data někdo využije k dosažení vlastního prospěchu. Velmi často jsme to my sami, kdo případným útočníkům dobrovolně dává do rukou materiály, které mohou být použity proti nám,“ řekl mjr. Mgr. Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality z Krajského ředitelství policie hl. města Prahy.

Celý projekt „Nahá celebrita“ však odhalením nekončí. Už nyní mohou uživatelé najít mnoho dalších informací na webových stránkách projektu a budou následovat i další edukační články předních českých odborníků na internetovou bezpečnost.

Poděkování patří všem partnerům: Policie ČR, Lince Bezpečí, Benu Cristovaovi a Bauermedia.

Více informací o projektu Seznam se bezpečně! naleznete na našem PR blogu.


Jakub

Sdílet na sítích