Betaverze automatického tagování cílových URL

5. srpna 2014

Připravili jsme pro inzerenty nový nástroj, který umožňuje automatické doplňování parametrů do cílových URL. Nástroj přímo podporuje analytický software Google Analytics, ale využít ho mohou i inzerenti používající jiné měřicí nástroje pracující s parametry v URL.

Nástroj pro automatické tagování cílových URL naleznete v nástrojové liště v inzerentském rozhraní Skliku.

Víme, že někteří inzerenti mají zcela specifické a pokročilé požadavky na analýzu výkonu jednotlivých kampaní, dosahování cílů, konverzí a měření dalších metrik. Proto jsme se rozhodli připravit dva režimy:

 1. Výchozí nastavení – sada UTM parametrů a jejich hodnot, která vyhoví většině inzerentů a bude fungovat bez speciálního nastavení měřicího kódu Google Analytics.
 2. Pokročilé nastavení – velmi detailní nastavení UTM parametrů, jejich pojmenováni i  nastavení hodnot. Používejte jen pokud víte, co děláte. Jinak si můžete nenávratně poškodit data týkající se Skliku v Google Analytics.

Pokročilé nastavení lze snadno vrátit do výchozího stavu pomocí odkazu “Obnovit výchozí nastavení”. Resetování je třeba potvrdit uložením ve spodní části nástroje.

Základní informace

 • Tagování cílových URL se nastavuje na jednom místě a je platné pro celý účet.
 • Automaticky lze tagovat všechny cílové URL, které lze do Skliku vložit. Tedy URL inzerátů, bannerů, klíčových slov a Sklik Odkazů.
 • Nástroj nijak nemanipuluje s URL ve vašem účtu, proto uvidíte v inzerentském rozhraní URL beze změny, tak jak jste je tam vložili. Tagování se projeví pouze u inzerátů zobrazených ve vyhledávání nebo obsahové síti.

Otevřete si nový nástroj ve svém účtu a dále si projdeme jednotlivé možnosti krok za krokem.

Možnosti nastavení

Kromě možnosti vypnout a zapnout automatické tagování, naleznete v horní části obrazovky náhled výsledné URL. Náhled reaguje na nastavení parametrů i hodnot.

http://www.mujweb.cz/?utm_source=seznam&utm_medium={medium}&
utm_campaign={campaign}&utm_content={adtitle}

Umístit parametry za ? nebo  #

Přepínač ovládá, zda se parametr do URL doplní za otazník (výchozí nastavení) nebo za mřížku. Výchozí nastavení je otazník, protože kód Google Analytics je třeba speciálně nastavit, aby bylo možné používat parametr v URL za mřížkou.

Doplňování parametrů si poradí se situacemi jako jsou:

 • „Chci doplňovat za otazník a URL již otazník a nějaké parametry (nikoliv UTM) obsahuje.“
  • V takovém případě spořádaně doplníme parametry na konec URL za  znak &.
 • „Chci doplňovat za otazník a URL obsahuje parametry za mřížkou (nikoliv UTM).“
  • Nástroj doplní parametry za otazník před parametry za mřížkou.
 • Totéž nástroj umí při doplnění parametrů za mřížku. Poradí si i s kombinacemi uvedených i spousty dalších možností.

Odebírat diakritiku z parametrů

Tato volba je ve výchozím nastavení vypnutá a nedochází k odstraňování diakritiky z hodnot UTM parametrů.

Pro enkódování českých znaků do URL používáme transkripci UTF-8, to může způsobit, pokud je váš web v jiném kódování, že některé hodnoty parametrů v Google Analytics mohou mít pomršenou češtinu. Zapnutí odebírání diakritiky tyto potíže vyřeší.

UTM parametry

Nástroj umí do URL doplnit až pět UTM parametrů. Dva z nich jsou povinné, nejde je z doplňování parametrů vyřadit. Další tři jsou nepovinné, lze je tedy zapínat a vypínat, pomocí checkboxů umístěných vedle názvu parametrů, tak aby výsledná URL vyhovovala vašim požadavkům. Náhled na výslednou URL vám může pomoci v orientaci, jak vlastně budou parametry do URL doplněny.

Názvy UTM parametrů (utm_source, atd) je dokonce možné libovolně editovat, aby si každý inzerent mohl libovolně upravit podobu výsledné URL. Tato možnost zaručuje i podporu jiných měřicích nástrojů, než je defaultně podporovaný Google Analytics.

Hodnoty parametrů

Vložení dynamické proměnné

Sklik již delší dobu podporuje tzv. dynamické proměnné v cílové URL, rozhodli jsme se rozšířit počet těchto parametrů o další, aby bylo možné komfortně nastavit podobu doplněných hodnot parametrů.

Dynamické proměnné lze v rámci hodnoty jednoho parametru řetězit a použít textové oddělovače. Například zápisem „{campaign}-{adgroup}“ lze do proměnné vložit název kampaně a sestavy oddělené pomlčkou. Podobných kombinací dynamických proměnných a oddělovačů lze jistě vymyslet mnoho.

V nástroji můžete u každé hodnoty parametru použít dialogové okno (na obrázku) obsahující seznam podporovaných dynamických proměnných a popis hodnoty, která se doplní do cílového URL. Kliknutím na příslušný řádek vložte dynamickou proměnnou do formuláře.

Přehled celého nastavení

Tabulka s přehledem UTM parametrů, jejich výchozího pojmenování, nastavených hodnot a výsledné hodnoty v URL:

UTM parametr Povinný Zapnutý Výchozí název
parametru
Výchozí
hodnota
Výsledná hodnota
v URL
Zdroj kampaně Ano Ano utm_source seznam „seznam“
Médium kampaně Ano Ano utm_medium {medium} „cpc“ nebo „cpt“
Název kampaně Ne Ano utm_campaign {campaign} Název kampaně
Obsah kampaně Ne Ano utm_content {adtitle} Titulek inzerátu
Klíčové slovo Ne Ne utm_term {keyword} Klíčové slovo

Máte UTM parametry natvrdo v cílových URL?

Doporučujeme – zbavte se jich, protože pokud systém v URL inzerátu nebo klíčového slova rozpozná přítomnost natvrdo umístěných UTM parametrů, nebude na ni aplikována funkce automatického doplnění UTM parametrů. Systém takovou URL ponechá beze změny.

Pro odstranění natvrdo umístěných UTM můžete použít funkci exportu kampaní z Skliku, poté proveďte odstranění natvrdo doplněných UTM parametrů (například AdWords Editorem) a soubor naimportujte v aktualizačním režimu zpět.

Máte-li v účtu cílové URL, ze kterých nechcete nebo nemůžete natvrdo umístěné UTM parametry odstranit, nemusíte se tím trápit. Nástroj si jich nebude všímat a doplní parametry pouze do URL, která UTM neobsahují.

Screeshoty ve vyhledávání

Výhodou, kterou nelze opomenout je to, že inzeráty s cílovými URL bez natvrdo vložených UTM parametrů budou mít častěji aktualizovaný screenshot zobrazující se ve vyhledání na Seznam.cz, a některých reklamních formátech v obsahové síti. Také budeme méně zatěžovat servery cílového webu při screenshotování stránky. URL bez parametrů se mohou vyhnout i další potíže, které provází screenshotování příliš dlouhých nebo komplikovaných URL.

Na závěr

Během neveřejného testování nástroje vznikla poptávka po dynamické proměnné {query}, která do cílového URL doplní dotaz uživatele, který zadal do vyhledávání. Proměnná bude podporována jen ve vyhledávací síti Skliku. Dále připravíme proměnnou {ifsitelink:[value]} pro rozlišení prokliku Sklik Odkazů od kliknutí na samotný inzerátu. Nové dynamické proměnné připravíme do konce léta.

Důležitá informace – nástroj spouštíme v betaverzi a je možné, že na základě zkušeností z testu provedeme později změnu výchozího nastavení. Tato změna by postihla všechny inzerenty a proto ji předem oznámíme na našem blogu.

Uvítáme vaše zkušenosti s novým nástrojem i případné tipy, na jeho vylepšení nebo změnu výchozího nastavení.

Přejeme vám šťastné a veselé analytické letní prázdniny!
Za celý tým Sklik.cz Jirka Chomát

Sdílet na sítích