Kdy začít děti učit s internetem? Podle 85 % rodičů nejpozději v 1. třídě

23. září 2014

image

Internet je dnes médium, se kterým rodiče dětí ve věku 2-12 let vyrostli. Často si pamatují vytáčené připojení a levnější tarify po osmé hodině večerní. Poslední průzkum realizovaný přes Seznam.cz Výzkumník se zajímal o to, kdy mladí rodiče ukazují svým dětem poprvé internet a co na něm děti učí. Podle 85 % dotázaných by se děti měly seznámit s internetem nejpozději v 1. třídě.                  

                    Kdy se mají děti poprvé potkat s internetem?

image

Podle toho, jak rodiče přistupují k „domácí“ výuce internetu, je lze rozdělit do několika skupin. Nejpočetnější skupinou rodičů (55 % dotázaných) jsou tzv. Moderní rodiče. Tato skupina se vyznačuje tím, že děti k využívání internetu aktivně vede, protože si uvědomuje jeho důležitost v současném světě. Je pro ně velice důležité, aby se děti naučily internet využívat efektivně, například prostřednictvím výukových her. Moderní rodič má perfektní přehled o tom, co jeho děti na internetu dělají.

image

Druhou skupinu tvoří skupina rodičů zastávající spíše opačný názor než moderní rodiče. Podle toho, jak se snaží děti chránit před jeho dopadem, dostali název Obranáři (28 %). Jejich děti sice již fungují on-line, ale oni se tuto skutečnost snaží spíše eliminovat. Největší strach mají z toho, že internet snižuje schopnosti dnešních dětí vytvářet kvalitní mezilidské vztahy a chtějí zabránit tomu, aby dětem internet nahradil realitu. Více než ostatní rodiče si myslí, že internet je pro děti nebezpečný a nesnáší počítačové hry obsahující násilí. Odmítají využívat internet k zabavení svých dětí.

image

Celkově každý desátý rodič se řadí k tzv. Rezignovaným. Jedná se o rodiče, kteří internet sice nemají příliš v lásce, ale vzdali se pod tíhou jeho vlivu. Jejich děti tráví u internetu hodně času. Rezignovaní rodiče nemají přehled o tom, na jaké stránky jejich děti chodí a jaké služby využívají. Obecně jde o nejméně vzdělaný segment rodičů, z nichž více jak polovina nemá maturitu.

image

Nejmenší skupinou (7 %) a zároveň nejvíce aktivní by se dala charakterizovat jako Fandové. Ta se skládá především z lidí, kteří jsou nadšení ze všech novinek v informačních technologiích a sami je dennodenně využívají. Jejich děti tráví u počítače nejvíc času a oni na ně při tom dohlížejí, ale příliš jim do toho nemluví. Jsou přesvědčení, že je pro jejich děti dobré, aby se s internetem spřátelily, a podporují je v tom. Nepřeceňují nebezpečí internetu. Informační technologie jsou dle nich především užitečná věc. Mají rádi hry a relativně méně problematizují i hry s násilím – to, že by negativně ovlivňovaly chování dětí, si myslí jen polovina z nich.

image

Podle nedávného průzkumu Seznam.cz Výzkumníka na téma „Jaké jsou internetové děti“ je školní výuka „počítačů“ samozřejmostí v 5. a 6. třídách, kde ji má pro žáky jako povinný předmět 91 % dotázaných škol. Od sedmé třídy povinná výuka IT postupně klesá (v 8. a 9. třídě ji mají děti předepsanou jen v 50 % ZŠ) a žáci si ji mohou zvolit jako volitelný předmět. V tu dobu si však většina dětí s internetem již obstojně tyká.

image

image

Michal

Zdroj: průzkum Výzkumník | Seznam.cz, Kvalitativní část: 12 hlouobkových rozhovorů s rodiči dětí ve věku 2-12 let; Kvantitativní část: On-line dotazování rodičů, kteří mají dítě ve věku 2-12 let (N = 649); 1 / 2013

Sdílet na sítích