Střídání inzerátů podle CPA a PNO

21. října 2014

Připravili jsme dva nové způsoby střídání inzerátů, které preferují inzeráty s nižší cenou za získání jedné konverze nebo s nižším poměrem nákladů na obratu.

Střídání inzerátů podle CPA a PNO Nové možnosti střídání inzerátů naleznete v nastavení kampaně a platí pro všechny podřízené sestavy této kampaně. V Skliku tedy najdete hned čtyři způsoby střídání inzerátů a bude proto lépe je zmínit všechny.

Způsoby střídání inzerátů

Rovnoměrně

Rovnoměrné střídání inzerátů zobrazuje všechny inzeráty ze sestavy zcela rovnoměrně. Hodí se jej tedy použít ve chvíli, kdy potřebujete co rychle porovnávat výkonnost jednotlivých inzerátů.

Optimalizovaně dle CTR

Inzeráty jsou při zobrazování preferovány dle naměřené míry prokliku (CTR). Inzerát s vyšším CTR je ve vyhledávání vidět častěji než inzerát s nižším CTR. Na konkrétní poměr zobrazení má vliv rozdílnost CTR inzerátů a počet naměřených statistických dat.

Tento způsob střídání inzerátů existuje v Skliku již dlouho, ale přepracovali jsme jej, aby lépe spolupracoval s novými typy střídání inzerátů.

Optimalizovaně dle CPA – nové

Při střídání inzerátů jsou preferovány inzeráty s nižší cenou za získání jedné konverze (CPA). Rozdíl v počtu zobrazení inzerátů z jedné sestavy opět ovlivňuje počet naměřených statistických dat a výše konverzního poměru jednotlivých inzerátů.

Optimalizovaně dle PNO – nové

Toto nastavení preferuje při výběru inzerátů ze sestavy inzeráty s nižším přepočteným podílem nákladů na obratu (PNO).

Předpokladem pro funkčnost nových typů střídání inzerátů je funkční měření konverzí, resp. hodnot konverzí. Dokud není naměřeno dostatečné množství konverzí, jsou inzeráty střídány dle dosaženého CTR.

Systém ve všech typech střídání inzerátů (kromě rovnoměrného) zohledňuje absolutní počet naměřených statistických dat. Pokud, například, využíváte v sestavě dva inzeráty, z nichž jeden získal 200 konverzí a druhý 300, je preference efektivnějšího inzerátu silnější než v případě sestavy, jejíž jeden inzerát získal 20 konverzí a druhý získal konverzí 30. Zároveň Sklik zohledňuje i aktuální výkon a prokliky nebo konverze získané v posledních týdnech mají větší váhu než prokliky a konverze starší.

Střídání dle konverzního výkonu inzerátů je vhodné především pro kampaně se sestavami, které již obsahují velké množství konverzí. V ideálním případě řádově desítky na jeden inzerát za jeden měsíc.

Věříme, že PPC specialistům nové typy střídání inzerátů ušetří čas s analýzami výkonu a pomohou tak zvýšit efektivitu kampaní v Skliku.

Za celý tým Skliku Jirka Chomát a David Velechovský.

Sdílet na sítích