Příspěvek Evropské komisi k debatě o jednotném digitálním trhu

26. března 2015

Evropská komise zahájila dne 25. 2. 2015 projekt Digital 4EU, který veřejnosti umožnil zapojit se do debaty k budoucí podobě jednotného digitálního trhu. Příspěvek Seznam.cz naleznete v sekci Evidence na https://ec.europa.eu/futurium/en/content/digital-single-market-perspective-only-european-competitor-google

Sdílet na sítích