Společnosti Seznam.cz, Microsoft, Google, Lilo a Verizon Media spojily své síly v otázce diskutovaného Aktu o digitálních službách

Aneta Kapuciánová 1. července 2021

Na konci května letošního roku představil výbor IMCO Evropského parlamentu soubor pozměňovacích návrhů k připravovanému Aktu o digitálních službách (Digital Services Act, DSA), jehož návrh představila Evropská komise v prosinci 2020. Jakkoli společnost Seznam.cz podporuje evoluci stávajícího právního rámce skrze představený legislativní návrh DSA, vznesla k posledním navrhovaným úpravám spolu s ostatními provozovateli internetových vyhledávačů několik kritických připomínek.

Odmítá, aby byly fulltextové internetové vyhledávače zahrnuty mezi obecné služby online platforem a nahlíželo se na ně jako na subjekty, které hostují obsah. V takovém případě by totiž musely plnit veškeré povinnosti, které z Aktu o digitálních službách budou plynout platformám, které obsah skutečně hostují. Jedná se například o povinnost automaticky reportovat nelegální obsah odpovědným orgánům, tzv. princip „know your business customer“ a řadu dalších.

Firmy ve společném otevřeném dopise apelují na Evropský parlament, aby vzal v úvahu, že internetové vyhledávače pouze ukazují obsah, který je umístěný na jiných webových stránkách, a proto zařazení vyhledávačů pod působnost Aktu o digitálních službách dává smysl jen v případě, že budou přiznány jako tzv. caching typ služby. I na ně DSA aplikuje řadu povinností, ale skutečně jsou jimi pouze ty, které lze od internetových vyhledávačů z podstaty fungování jejich služeb požadovat. V opačném případě by totiž vyhledávače, jen proto, že prohledávají celý internet, měly mít odpovědnost za veškerý online obsah, ať už je hostovaný kdekoliv.

Aneta Kapuciánová

PR manažerka a tisková mluvčí

Sdílet na sítích