O rovném a rovnějším přístupu k internetu

6. května 2015

Dne 4. května 2015 vyšel v časopise Marketing & Media, číslo 19/2015, sloupek s příspěvkem společnosti Seznam.cz k síťové neutralitě pod názvem: “O rovném a rovnějším přístupu k obsahu na internetu”.

Jeho plné znění naleznete zde:

“Vžijte se do situace, že si chcete pustit nový díl Kanceláře Blaník na Stream.cz a váš zážitek je snížen špatnou kvalitou přenosu. Rozhodnete si tedy pustit něco jiného, dejme tomu například O2 TV v HD kvalitě. Zde je ovšem vysílání nepřerušované, bez známek potíží. Zanadáváte si na Seznam.cz a Tondovi Blaníkovi dáte košem. V praxi to však nemusí být způsobeno technickými problémy na Stream.cz, ale ignorováním principu síťové neutrality ze strany poskytovatele připojení.

Velmi stručně řečeno je síťová neutralita o tom, že k veškerému přenášenému obsahu na internetu je provozovateli připojení přistupováno stejně. A tedy bez ohledu na to kým, kdy a jakým směrem je komunikace vedena či o jaké on-line služby se jedná.

Debaty na téma řízení přístupu k obsahu na internetu ožily se zájmem poskytovatelů internetového připojení rozšířit svoji činnost o nabídku digitálních služeb. Na tomto místě je potřeba dodat, že zastánci síťové neutrality nevylučují možnost zasáhnout do provozu internetového obsahu. Musí se tak nicméně dít v jasně odůvodnitelných případech a s ohledem na ostatní konkurenty: zabezpečení datového toku pro telemedicínu či elektronické zpracování výsledků voleb je totiž něco jiného než hypotetické upřednostnění již zmíněného vysílání O2 TV v HD kvalitě oproti internetové televizi Stream.cz od Seznamu. Obecně má platit, že poskytovatelé připojení musí na veškerý obsah na internetu pohlížet neutrálně.

Chcete-li i zachovat svobodný přístup k digitálnímu obsahu a zároveň podporovat jeho další vznik, aniž by vám poskytovatel připojení určoval k jakým službám a v jakém rozsahu budete mít přístup, ptejte se na jeho stanovisko k síťové neutralitě. Nejde totiž o nic menšího než o vlastní podstatu fungování internetu a principy, na kterých je v současné době nejdemokratičtější a nejotevřenější platforma vystavěna. A to rozhodně není málo.”

Libor Manda (Manažer pro kontakt se státní správou, Seznam.cz)

Vzhled článku v tištěné verzi časopisu: http://1drv.ms/1RcTbFT

Sdílet na sítích