Pracovní snídaně s poslanci Evropského parlamentu

20. května 2015

Zástupci společnosti Seznam.cz – Michal Feix (prokurista) a Libor Manda (manažer pro kontakt se státní správou) – se dne 19. 5. 2015 sešli ve Štrasburku s českými poslanci Evropského parlamentu.

Během oficiální snídaně, která se konala pod záštitou europoslance Evžena Tošenovského, nastínili představitelům české politické scény v EP klíčová témata důležitá pro rozvoj digitálního trhu z pohledu společnosti Seznam.cz. Níže souhrn prezentovaných myšlenek.

1) Čtyři úzká hrdla regulace digitálního prostředí:

a) „Evropský internet“: snaha o vytvoření geograficky vymezeného digitálního prostředí je s ohledem na podstatu internetu coby média bez hranic sama o sobě diskutabilní. Něco jako „evropský internet“ neexistuje. V on-line světě je totiž možným konkurentem každý poskytovatel digitálních služeb bez ohledu na místo působení. Navíc, dokáže EU zajistit dodržování a vymahatelnost unijních pravidel ze strany mimoevropských subjektů tak, aby tyto nebyly v konkurenční výhodě oproti těm evropským? Dohoda na pravidlech s USA se nakonec může ukázat jako ta nejjednodušší. Těžší to může být s Ruskem, Čínou či státy Afriky.    

b) Snaha o detailní regulaci: EK by měla vytvořit obecný regulatorní rámec, který ponechá odpovídající prostor uplatněním principů samoregulace a opustit tak snahy o postižení jednotlivostí. Detailní regulace totiž ve svém důsledku může vytvořit bariéry pro růst inovací a konkurenceschopnosti. Z pohledu Seznam.cz by regulace měla nastavit základní principy a nikoli určovat konkrétní nástroje k jejich dosažení. Je-li v právu běžné, že pokulhává za rychlostí přirozeného vývoje, v dynamicky se měnícím internetovém prostředí to platí několikanásobně.

c) Legislativa ve stínu nadnárodních firem: unijní instituce by měly upustit od pohledu na internetovou ekonomiku prostřednictvím negativních zkušeností s omezeným počtem nadnárodních firem. Tyto firmy pak paradoxně evropská legislativa zasáhne jen omezeně, na rozdíl od jejich Evropských, lokálních konkurentů. Neschopnost EK uplatnit existující nástroje soutěžního práva v probíhajících antimonopolních sporech nesmí vyústit ve snahy o nadměrnou regulaci celého internetového prostředí.

d) Nedůvěra v evropské digitální firmy: důvěra uživatelů je alfou a omegou přežití každé digitální firmy. Seznam.cz dosahuje 90% pokrytí českého internetového trhu. Uvedené znamená, že 90 % české internetové populace pravidelně využívá našich služeb. Proč tedy od unijních institucí neustále slýcháme, že lidé nevěří v digitální služby, a tato skutečnost je navíc prezentovaná jako základní překážka rozvoje digitální ekonomiky v Evropě? EK by měla své závěry formulovat nejen na základě provedených výzkumů veřejného mínění, ale i reálných ekonomických statistik. Závěrem je potřeba konstatovat, že dosažení konkurenceschopnosti a důvěry v digitální svět je možné i bez nadměrné regulace trhu. Budování důvěry v internet a svůj podnik je navíc důležitou vlastní motivací všech podnikatelů v digitální ekonomice.

2) DSM strategie: témata strategie jednotného digitálního trhu jsou pro nás signálem zájmu EK o tuto oblast. Na priority této strategie se nicméně umíme podívat i z jiného úhlu. Strategii chápeme jako výchozí programový rámec, který by měl být naplňován v debatě s relevantními a především evropskými aktéry.

Foto z akce zde (autor – Jan Křelina):

http://1drv.ms/1eeMjJ0
http://1drv.ms/1eeMm7A

Sdílet na sítích