Regulace po francouzsku

27. července 2015

Je tomu zhruba týden, co se francouzský zákon, nazvaný podle jeho tvůrce ministra pro hospodářství, průmysl a digitální záležitosti Emmanuela Macrona – „loi Macron“, dostal do finální fáze schvalování v zákonodárném procesu. Tento návrh vyvolal mnoho rozruchu, protože komplexně upravuje fungování francouzské ekonomiky tak, aby ji v budoucnu čekal jen kýžený růst a prosperita, čímž samozřejmě zasáhl do mnoha oblastí. Umožnil např. pro nás Čechy naprosto přirozené otevření obchodů i v neděli. V odbory vedené zemi, jako je Francie, naprosto přelomový počin.

Mimo výše uvedeného se v Senátu zrodil nápad, začlenit do „loi Macron“ také otázku internetového podnikání – článek 33 („decies“), z pera předsedkyně Výboru pro kulturu, vzdělání a komunikaci – paní Catherine Morine-Desailly. Jeho obsah postihuje fungování internetových vyhledávačů a mimo jiné nařizuje vyhledávači uveřejnit na své úvodní stránce minimálně 3 další konkurenční subjekty, aby měl uživatel možnost se svobodně rozhodnout. Činí taktéž vyhledávače zodpovědné za transparentnost vyhledávání a nediskriminační přístup ve všech svých službách s vysvětlením, že nelze třetí straně, tedy uživateli, nutit jakákoliv řešení a postupy. A v neposlední řadě upravuje sankce a finanční postihy ve formě procentního podílu z celkového světového obratu firmy v případě porušení pravidel.

V současné době byl článek 33 („decies“) odstraněn Národním shromážděním a tento stav přetrvává i po vyjednáváních v dalších legislativních orgánech státu. Ministr Emmanuel Macron celou situaci glosoval slovy, že regulace pravidel fungování Internetu není otázkou národních zákonů, ale povinnost musí být přenesena na nadnárodní úroveň. Nicméně i přesto se pan ministr pustil do přípravy dalšího důležitého zákona, jehož cílem je především regulace francouzského digitálního trhu. A aby té regulace nebylo málo, finalizuje státní tajemnice pro digitální záležitosti Axelle Lemaire svůj vlastní návrh zákona o regulaci internetu z pohledu bezpečnosti, kyber ochrany, otevřených dat, svobody internetového prostředí aj.

S ohledem na nedávno pronesená slova předsedy Evropské komise, Jeana-Claude Junckera, kdy by měl být evropský digitální trh založen na „francouzsko-německém motoru“, vyvstává otázka, zda není na čase se zabývat i nápady francouzských vládních představitelů.

Sdílet na sítích