Francie opět žije digitální legislativou

16. října 2015

Sice se zpožděním, ale přece. Dne 26. 9. 2015 představila Axelle Lemaire (státní tajemnice pro digitální ekonomiku) spolu s francouzským premiérem Mannuelem Vallsem první návrh zákona „République numérique“ (volný překlad: Digitální republika). Ambicí tohoto legislativního počinu je, cituji „regulace internetového prostředí, která by měla vést k fungujícímu digitálnímu hospodářství, konkurenceschopnosti nejen na francouzské půdě, ale především k eliminaci doposud problematických úskalí stále se vyvíjejícího IT sektoru“. 

Poprvé ve francouzské historii je zákon nejprve představen veřejnosti, s možností kohokoliv komentovat a ohodnotit jeho obsah. Veřejná konzultace byla zahájena 26. 9. 2015 a končí nadcházející neděli, 18. 10. 2015. K dnešnímu datu (16. 10. 2015) má text více jak 100.000 hlasujících, téměř 7.000 příspěvků a cca 13.000 účastníků diskusí. Po uzavření debaty budou komentáře i další připomínky z jiných zdrojů zpracovány a v lednu 2016 je plánováno oficiální předložení návrhu zákona do 1. čtení v Národním shromáždění.

A že je komentovat co? Návrh zákona například zavádí tzv. přenositelnost osobních údajů mezi jednotlivými digitálními službami, což ve své podstatě znamená, že když se rozhodnete po nějakém čase změnit svoji e-mailovou adresu, bude vám muset správce údajů všechna do té doby shromážděná data vydat a zajistit přenositelnost k jinému tržnímu subjektu. Další novinkou je „digitální smrt“. Tento institut umožňuje za života uživateli sepsat něco podobného závěti, kde přesně specifikuje svoje přání, jak nakládat s jeho osobními daty po smrti. Oživuje taktéž diskutabilní „právo být zapomenut“, ale pouze pro nezletilé.

Svůj návrh internetového zákona představila Axelle Lemaire dne 30. 9. 2015 zástupcům Evropské komise, jak viceprezidentovi a komisaři pro jednotný digitální trh A. Ansipovi, tak i komisaři pro digitální ekonomiku a společnost G. Oettingerovi. Ve stejný den navštívila také Evropský parlament, kde dokument prezentovala europoslancům frakce S&D.

Pouze shoda okolností, nebo opětovná snaha prosadit francouzské nápady mimo francouzské území?

Sdílet na sítích