Upgrade automatického tagování cílových URL

14. října 2015

Společně s nově spouštěnými Produktovými inzeráty jsme připravili aktualizaci fungování automatického tagování URL, tak aby nastavení tagování v Skliku bylo aplikováno i na URL ve zdrojovém XML feedu.

V podstatě jde o jednoduchou věc – je-li zapnuté automatické tagování v účtu Skliku, URL produktů ve zdrojovém feedu Zboží očistíme o UTM parametry, jsou-li přítomny, a do URL doplníme UTM parametry podle nastavení v účtu Skliku. Pokud je automatické tagování v Skliku vypnuté, tak pouze utm_source nahradíme za “seznam” aby prokliky z Skliku v Google Analytics neskončily ve zdroji “zbozi”.

Dynamické proměnné podporované v PI

 • {campaign} – název kampaně
 • {adgroup} – název sestavy
 • {adtitle} – zkrácený titulek nabídky
 • {ifsearch:[value]} – vypíše hodnotu ve “value” včetně jiné proměnné
 • {creative} – je-li ve feedu ITEM_ID, tak zde bude jeho hodnota. Pokud ne, hodnota bude prázdná.
 • {random} – náhodné číslo
 • {adposition} – pozice nabídky na stránce
 • {zoneposition} – pozice v zóně
 • {network} – vždy bude pro PI obsahovat “sklik-seznam”, viz tabulka
 • {query} – dotaz uživatele
 • {medium} – platební metoda kampaně (pro PI vždy “cpc”)

Nová proměnná speciálně pro PI

 • {ifpi:[value]} – doplní text v “value”, ála proměnné {ifcontent:[value]} a {ifsearch:[value]}. Jako hodnotu lze uvést i jinou proměnnou, například zápisem {ifpi:[{adtitle}]}

Pozor změna!

Pokud v Skliku obsahují URL inzerátů a klíčových slov natvrdo uvedené UTM parametry nebylo na ně aplikováno nastavené (a zapnuté) automatické tagování. Takové URL si Sklik vůbec nevšímal a parametry neaktualizoval.

To se s touto aktualizací změní. Vaše natvrdo přítomné UTM parametry budeme umět upravit, aby jejich hodnoty vždy odpovídaly nastavení v nástroji Automatické tagování a v Google Analytics nedocházelo k chybným záznamům.

V případě, že využíváte autotagging a v některých cílových URL máte pevně zadané měřicí parametry, je možné, že se v analytickém nástroji tato návštěvnost opraví na správné údaje.

Produktové inzeráty v Skliku budou všem inzerentům dostupné v průběhu pondělí 19. října (oproti původně avizovanému termínu 15.10.) a ve stejný den dojde i k popsané změně chování k ručně zadaným měřicím parametrům.

Za Sklik tým Jirka Chomát

Sdílet na sítích