Regulace digitálního trhu v Itálii

27. listopadu 2015

Tento týden se do popředí zájmu digitální Evropy dostala i italská iniciativa, respektive snahy italského poslance Stefana Giussepe Quintarelliho (a dalších jeho kolegů) o první legislativní úpravu již tolik diskutovaných on-line platforem. Dne 24. 11. 2015 byl odsouhlasen poslaneckou sněmovnou návrh zákona č. 2520, stanovující pravidla pro poskytování služeb na internetu, jehož primárním cílem, dle slov v úvodníku samotné novely, je ochrana hospodářské soutěže a volného přístupu uživatelů. 

Stefano Quintarelli je průkopníkem Internetu v Itálii, jeho minulost je spjata s úspěšnými projekty soukromých internetových providerů a jako poslanec politické strany Scelta Civica, kterým je od roku 2013, prosadil konečnou liberalizaci WiFi připojení v Itálii. Od 10. 7. 2014 působí jako předseda řídícího výboru agentury pro digitální Itálii, kam byl jmenován vládou. Jeho plány s regulací italského digitálního trhu v mnohém sledují politické trendy na úrovni EU. Sem například spadá návrh inspirovaný momentální negativní evropskou náladou vůči světovým globálním hráčům na digitálním trhu, která se promítla do snahy zavést tzv. digitální daň na IT firmy, jejichž hlavní sídlo je mimo Itálii.

Stejně tak i zákon č. 2520, jenž nyní čeká projednávání v italském Senátu, kopíruje stávající aktivitu evropských institucí, v něčem ji ale překonává. Hlavním cílem uvedené novely je umožnit uživatelům svobodu při výběru aplikací/softwaru/služeb na jimi zakoupených on-line platformách a prosadit definici základních parametrů internetu s důrazem na detailní specifikaci tzv. síťové neutrality.  

Dle předkladatelů novely zákona si mají uživatelé právo bez ohledu na vlastníka platformy v jejich chytrém telefonu, tabletu, notebooku či jiném zařízení svobodně vybrat službu, která jim vyhovuje. Článek 4 tohoto návrhu proto dovoluje z platformy odstranit nežádoucí obsah a zvolit si jakoukoli náhradu, tzn. nelze přednastavit do platformy žádnou fixně ukotvenou aplikaci.

Kapitola č. 3 se podrobněji zabývá síťovou neutralitou, respektive jasně vymezuje pouze čtyři možné důvody, kdy může provozovatel internetu omezit provoz. A to v případě přetížení sítě, pro zachování celkové integrity a bezpečnosti internetu, s výslovným souhlasem uživatele a taktéž na základě soudního příkazu. V ostatních případech musí mít explicitní souhlas uživatele, nebo speciální smlouvu s předem stanovenými podmínkami provozu.

V případě, že výše uvedené je hlavním záměrem novely, je pro společnost Seznam.cz návrh zákona č. 2520 dobrým příkladem, jak uchopit evropské snahy o regulaci digitálního trhu, tedy jedné z jeho částí.  

Sdílet na sítích