Seznam.cz v „poradním“ týmu komisaře Günthera Oettingera

8. prosince 2015

14. dubna 2015 přednesl eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger na strojírenském a průmyslovém veletrhu v Hannoveru projev, ve kterém zdůraznil nutnost komplexní digitalizace Evropy a podporu strategie Industrie 4.0 (v Německu již v procesu od roku 2011). Stejně tak vyzval přední evropské průmyslové a digitální společnosti ke spolupráci nad budoucí osnovou, jak co nejefektivněji a v co nejbližší době zautomatizovat Evropu tak, aby se zvýšila její konkurenceschopnost a vyrovnala se tak světovým průmyslovým gigantům.

První schůzka představitelů Evropské komise, zástupců členských států a soukromého sektoru proběhla 30. června 2015. Zde byly stanoveny první obrysy možné spolupráce. Druhé jednání ve formě kulatého stolu proběhlo 18. září 2015. Za společnost Seznam.cz byl pozván ředitel pro právní a legislativní záležitosti, pan Ing. Michal Feix. Spolu s ním se akce zúčastnili výkonní ředitelé především velkých automobilových firem jako Rolls-Royce, dále zástupci průmyslových společností např. z Itálie Comau Robotics a v neposlední řadě z digitálního sektoru Seznam.cz doplnilo IBM.

Další setkání mělo proběhnout 23. listopadu 2015, bohužel bylo ale z bezpečnostních důvodů zrušeno a náhradní termín byl stanoven na 9. prosince 2015. Vše proběhne formou webového semináře, kde zástupci Evropské komise představí své návrhy k digitalizaci EU na základě podkladů, které jim během listopadu zaslali vybraní účastníci výše uvedeného kulatého stolu a dále i regionální představitelé industriálních organizací. Společnost Seznam.cz se svým příspěvkem podílela taktéž na tvorbě připravovaného dokumentu, který bude sloužit jako základní rámec pro zprávu Evropské komise k tématu digitalizace evropského průmyslu.

Seznam.cz připravil souhrnnou prezentaci k tématům digitálních platforem a také vzdělávání, současně i k regulaci celého digitálního prostředí v kontextu dané oblasti – viz odkaz níže na webové stránky EK. I nadále se chceme podílet na tvorbě souhrnného dokumentu, k čemuž budeme mít nejbližší příležitost 11. ledna 2016, kdy se v Bruselu uskuteční setkání nejvyšších představitelů již zainteresovaných soukromých firem se zástupci Evropské komise a národních oborových organizací. Za našich řad se akce opět zúčastní pan Ing. Michal Feix.

Společnost Seznam.cz chápe iniciativu eurokomisaře Oettingera o prohloubení digitální spolupráce mezi průmyslovými podniky a IT sektorem tak, aby se dosáhlo úplné digitalizace evropského průmyslu. Upozorňujeme ale na úskalí přílišné regulace, či přímo zásahů do tržního hospodářství a snažíme se naše postoje dostatečně vysvětlit všem zúčastněným stranám.

– příspěvky společnosti Seznam.cz (v dolní části webové stránky): https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digitising-european-industry-external-stakeholders-group-meeting

Sdílet na sítích