„Francouzské hypertextové odkazy“

21. ledna 2016

V říjnu loňského roku jsme vás informovali o tom, že ve Francii se připravuje velká změna v oblasti IT sektoru, a to tzv. loi pour une République numérique (v překladu: zákon pro digitální republiku/stát). Dne 19. 1. 2016 představila státní tajemnice pro digitální ekonomiku Axelle Lemaire svůj finální návrh v Národním shromáždění.

Diskuse již před samotným 1. čtením v Národním shromáždění byla v jednotlivých výborech náročná a velmi dlouhá. K textu bylo podáno 609 pozměňujících návrhů, z kterých nakonec zůstalo akceptováno pro další jednání 226.

Bohužel jedním z pozměňovacích návrhů je i přidání článku 843, dvěma poslankyněmi Karine Berger a Valérie Rabault (obě z politické strany Parti socialiste, obdoba České strany sociálně demokratické). Tento dodatek výrazně zasahuje do internetového prostředí, neboť svým zněním zavádí povolení autorů k tzv. hypertextovým odkazům. V realitě by to poté vypadalo asi tak, že kdokoli by chtěl ve Francii na svůj blog, či na své webové stránky umístit hypertextový odkaz, musí mít povolení od člověka, který vlastní autorská práva k původnímu textu/dílu na nějž se odkazuje.

Axelle Lemaire k článku č. 843 uvedla, že chápe právní složitosti spojené s hypertextovými odkazy, že určité snahy o jejich regulaci zaznamenala taktéž na německé, španělské či italské straně, úspěšné řešení ale doposud nenašel nikdo z nich. Její postoj byl proto negativní a odkázala řešení tohoto problému na evropskou úroveň, respektive na revizi autorského práva EU.

Rozhodující slovo tedy budou mít poslanci a senátoři. Je pravdou, že Parti socialiste má v Národním shromáždění většinu, ale z francouzských médiích spíše zaznívá, že článek č. 843 by snad měl být zamítnut. Bude tedy zajímavé sledovat další kroky při debatě o budoucí digitální podobě Francie, protože ve velké míře, i jak avizuje sama Axelle Lemaire, je většina „nápadů“ realizována ruku v ruce s povolením evropských představitelů digitální agendy, či po odborné diskusi s nimi.

Sdílet na sítích