Nizozemské předsednictví a jeho digitální ambice

7. ledna 2016

Dne 1. 1. 2016 oficiálně převzalo žezlo předsednictví v Radě EU Nizozemsko, které bude pomyslný trůn okupovat do 30. 6. 2016. Dnes, tj. 7. 1. 2016, zavítali představitelé Evropské komise do Amsterdamu, aby celé, již dvanácté holandské předsednictví odstartovali s veškerými formálními aktivitami.

Hlavním cílem současného předsednictví je snaha o směřování Evropské unie k jejím základům, podpora růstu a vytváření pracovních míst díky inovacím a v neposlední řadě propojení s občanskou společností. Nizozemsko si stanovilo 4 hlavní priority: migrace a mezinárodní bezpečnost, Evropa jako inovátor a místo pro vznik nových pracovních míst, zdravé financování a stabilní eurozóna, klimatická a energetická agenda s budoucí vizí.

Jednotný digitální trh a jeho regulace spadá pod druhý pilíř. Ze slov velvyslance Nizozemského království v České republice (J. E. p. Eduard W. V. M. Hoeks), který program předsednictví představil dne 5. 1. 2016 senátorům z Výboru pro záležitosti Evropské unie, vyplývá, že v otázce digitální agendy se Holandsko bude věnovat především dokončení kompletního balíku legislativních návrhů k autorskému právu, dále pokračujícím snahám o regulaci přeshraničního elektronického obchodování a zjednodušení daňových pravidel v rámci EU. Velký důraz kladl pan velvyslanec i na otevření evropského trhu se službami a tzv. mobility package, který zaručuje větší mobilitu zaměstnanců v rámci Evropské unie.

Program nizozemského předsednictví, který byl vydán den poté, tedy 6. 1. 2016, dále z digitálních záležitostí uvádí jako jedno z hlavních témat i aktualizaci telekomunikačního regulačního rámce a podporu volného toku dat.

Společnost Seznam.cz bude detailněji sledovat především pokračující legislativní aktivitu v oblasti autorského práva a přeshraničního elektronického obchodování. Současně náš zájem vyvolala i kapitola programu „Education, Youth, Culture and Sport“, kde se hovoří o nutnosti lépe vybavit pracovní trh znalostmi tak, aby byl schopen reagovat na měnící se strukturu požadované kvalifikace zaměstnanců. Nizozemské předsednictví se připojilo k aktivitě Evropské komise označované jako nová „Skill Agenda“, jejímž cílem je podpora rekvalifikací/stáží/kurzů a vyššího vzdělávání, která pomůže realizovat plný potenciál digitálních pracovních míst. V neposlední řadě se Seznam.cz, díky svému přesahu do audiovizuální sféry, soustředí i na avizovanou revizi Směrnice o audiovizuálních a mediálních službách.

Sdílet na sítích