Cenzura internetu se přiblížila

18. března 2016

Jak jsme zde již avizovali minulý týden, dne 16. 3. 2016 proběhlo jednání Rozpočtového výboru, jehož prvním bodem byla příprava vládního návrhu hazardního zákona před třetím čtením v Poslanecké sněmovně České republiky.

Společnost Seznam.cz se už od října 2014 buď samostatně, nebo prostřednictvím Sdružení pro internetový rozvoj (dále jen SPIR), vyjadřuje ke sporným částem návrhu. Hlavní snahy vedou především k vypuštění § 82, zavádějícím blokování nelegálních webových stránek hazardních her, nebo alespoň o upravení uvedeného paragrafu o nezávislý soudní přezkum rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen MF), které díky tomuto ustanovení získává veškerou pravomoc nad blokací webové stránky, o jejíž nelegálnosti rozhodne úředník MF ve správním řízení. S pozměňovacími návrhy v tomto znění přišel poslanec Jan Farský.

Na středečním jednání výboru chtěli zástupci společnosti Seznam.cz spolu s předsedou SPIR vystoupit a snahy poslance TOP 09 podpořit. Bohužel ale prostor nebyl poskytnut ani jednomu z nich. Předseda Rozpočtového výboru, Ing. Václav Votava, vznesl požadavek o nepřipuštění veřejnosti do debaty a nikdo z přítomných poslanců námitkou nekontroval. Došlo tak z běžné praxe k poměrně nezvyklému kroku a slovo dostali pouze poslanci Rozpočtového výboru. Samotný jednací řád Poslanecké sněmovny je v tomto ohledu ve velké míře benevolentní a řídícím prvkem schůze je samotný předsedající.

O pozměňovacích návrzích poslance Jana Farského bylo poté hlasováno v jednom balíku, s výsledkem usnesení výboru nepodpořit tyto změny ve třetím čtení. Vzhledem k váze rozhodnutí garančního výboru při vlastním procesu přijímání legislativy, je z velké části o blokaci webových stránek v Poslanecké sněmovně rozhodnuto. Otázkou zůstává, jak se k celé problematice postaví ještě Senát, jehož pravomoc je minimálně zákon s úpravami vrátit k znovu-projednání do Poslanecké sněmovny, když ne přímo zamítnout. Boj za svobodný internet bez cenzury tak ještě není u konce.

Sdílet na sítích