8. 3. 2016

Hazardní zákon – pozměňovací návrh J. Farského

Dnes (8. 3. 2016) byla zveřejněna oficiální pozvánka na jednání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny České republiky (dále jen PSP). Dne 16. 3. 2016 se tak od 9:00h rozpoutá další diskuse nad vládním návrhem zákona o hazardních hrách, tentokráte jako příprava před 3. čtením v PSP.

Společnost Seznam.cz v minulém týdnu informovala veřejnost o „otaznících“, které visí nad samotným návrhem a připojila se tak k četným organizacím, jako např. Sdružení pro internetový rozvoj (dále jen SPIR) a Český olympijský výbor, jejichž připomínky k návrhu hazardního zákona zní stále hlasitěji, bohužel bez odezvy u samotného předkladatele – ministerstva financí.

V PSP nyní leží řada pozměňovacích návrhů, mezi nimi i jeden od poslance Jana Farského (TOP 09 a Starostové), který postihuje otázku blokace webových stránek nelegálních subjektů hazardního trhu. Pozměňovací návrh umožňuje úplné vynětí § 82, jež zavádí blokaci webových stránek, ale taktéž i variantu ponechání zmíněné blokace webových stránek s tím, že o blokaci bude rozhodovat nezávislý subjekt, tedy institut tzv. soudního přezkumu.

Seznam.cz už delší dobu spolu se sdružením SPIR bojuje za odebrání § 82 z důvodu obavy přenesení tohoto formátu i do jiných oblastí, ale především kvůli bezprecedentní blokaci internetových stránek pouze z rozhodnutí úředníka a bez rozhodování soudů. Vítáme tedy pozměňovací návrh pana poslance Farského jako jednu z důležitých poslaneckých iniciativ, která by ve svém důsledku zamezila počínající snaze státních institucí o cenzuru internetového prostředí.

– odkaz na projednávání v PSP: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=578