Hazardní zákon – pozměňovací návrh J. Farského

8. března 2016

Dnes (8. 3. 2016) byla zveřejněna oficiální pozvánka na jednání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny České republiky (dále jen PSP). Dne 16. 3. 2016 se tak od 9:00h rozpoutá další diskuse nad vládním návrhem zákona o hazardních hrách, tentokráte jako příprava před 3. čtením v PSP.

Společnost Seznam.cz v minulém týdnu informovala veřejnost o „otaznících“, které visí nad samotným návrhem a připojila se tak k četným organizacím, jako např. Sdružení pro internetový rozvoj (dále jen SPIR) a Český olympijský výbor, jejichž připomínky k návrhu hazardního zákona zní stále hlasitěji, bohužel bez odezvy u samotného předkladatele – ministerstva financí.

V PSP nyní leží řada pozměňovacích návrhů, mezi nimi i jeden od poslance Jana Farského (TOP 09 a Starostové), který postihuje otázku blokace webových stránek nelegálních subjektů hazardního trhu. Pozměňovací návrh umožňuje úplné vynětí § 82, jež zavádí blokaci webových stránek, ale taktéž i variantu ponechání zmíněné blokace webových stránek s tím, že o blokaci bude rozhodovat nezávislý subjekt, tedy institut tzv. soudního přezkumu.

Seznam.cz už delší dobu spolu se sdružením SPIR bojuje za odebrání § 82 z důvodu obavy přenesení tohoto formátu i do jiných oblastí, ale především kvůli bezprecedentní blokaci internetových stránek pouze z rozhodnutí úředníka a bez rozhodování soudů. Vítáme tedy pozměňovací návrh pana poslance Farského jako jednu z důležitých poslaneckých iniciativ, která by ve svém důsledku zamezila počínající snaze státních institucí o cenzuru internetového prostředí.

– odkaz na projednávání v PSP: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=578

Sdílet na sítích