Digitalizace evropského průmyslu odstartována

20. dubna 2016

Včera – 19. 4. 2016 – v předpoledních hodinách představila Evropská komise po téměř ročním jednání se zasvěcenými aktéry plány, týkající se digitalizace evropského průmyslu. Původní německá myšlenka Industrie 4.0 tak dostala rozměr celoevropský a další kroky v této oblasti povedou k určité harmonizaci a snaze vymezit pravidla pro celou EU.

Evropská komise ve svém včerejším prohlášení stanovila 5 základních priorit – 5G, cloud computing, Internet of things, data technologies, cybersecurity. Do těchto pěti oblastí chtějí postupně vtělit jednotné standardy, platné nejen pro území EU, ale i pro neevropské subjekty.

Současně byla přijata čtyři sdělení, která určují další směr a vytyčují hlavní mezníky, jenž se připravovaná regulace dotkne. A to v oblasti digitalizovaného evropského průmyslu a jeho využití všech možných benefitů jednotného digitálního trhu, taktéž vytvoření konkurenceschopných dat a znalostní ekonomie v EU díky iniciativě evropského otevřeného cloudu, Evropská komise se zaměří i na e-government a chce urychlit digitální transformaci veřejného sektoru a v neposlední řadě včera představila i priority pro standardizaci ICT odvětví.

Společnost Seznam.cz se aktivity okolo digitalizace evropského průmyslu účastní přímo. Minulý rok jsme se jako jediný zástupce českého průmyslu stali členy poradních orgánů okolo eurokomisaře Günthera Oettingera, jehož tým celou stávající iniciativu připravoval. Další kulaté stoly s odborníky budou následovat. Evropská komise chce i nadále vést otevřený dialog nejen z digitálním sektorem, ale především s představiteli velkých evropských průmyslových oborů.

Chápeme celé snažení Komise v kontextu snah o navázání úzké spolupráce mezi digitálními aktéry a průmyslem, které povede ke zvýšení konkurenceschopnosti EU na světových trzích. Zajímavou shledáváme především aktivitu v oblasti postupného otevírání dat u projektů, které jsou dotovány evropskými fondy (např. Horizon 2020) a taktéž vítáme další pokusy o to, aby se veřejná správa ještě více digitalizovala a zpřístupnila tak svá data ve strojově čitelných formátech, v čemž zatím česká strana velmi pokulhává za celoevropským trendem.

Sdílet na sítích