Novela zákoníku práce – připomínky Seznam.cz

1. dubna 2016

Již delší dobu se objevuje v médiích poměrně živá diskuse nad připravovanou novelou zákoníku práce. Samotný dokument se v současné chvíli nachází ve stavu po vnějším připomínkovém řízení. Termín pro podání připomínek vypršel tento týden, 30. 3. 2016. Nyní bude Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) pracovat na zapracování úprav a v průběhu května/června bude hotový návrh předložen Vládě ČR a zahájen legislativní proces v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR. Datum účinnosti novely je plánován na 1. 4. 2017.

Vzhledem k faktu, že Seznam.cz patří mezi velké zaměstnavatele na trhu práce, připojil se taktéž k četným subjektům, jenž zaslaly své komentáře na MPSV. Situaci bude společnost Seznam.cz i nadále velmi bedlivě sledovat, neboť samotná novela přináší mnohá rozporuplná ustanovení, jejichž samotná realizace se jeví (ve stávajícím znění) jako přinejmenším problematická v praxi.

Velká debata se již strhla, a jistě bude i pokračovat, v otázce úpravy práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Novela zavádí první náznaky regulace tzv. home officů. Zaměstnavatel bude povinen k výkonu práce mimo pracoviště hradit zaměstnanci náklady spojené s komunikací a další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce. Tento odstavec a další ustanovení v § 317 novely zákoníku práce bohužel znamenají pro zaměstnavatele problém ve formě dodatečných finančních výdajů a taktéž organizačních opatření. A svojí logikou jdou proti stávajícímu celosvětovému trendu, kdy forma práce z domova slouží jako vhodný způsob např. pro maminky po mateřské, či většina IT programátorských pozic aj.

Společnost Seznam.cz tzv. home office ve velké většině poskytuje svým zaměstnancům jako určitý bonus navíc. Navrhovaná změna tak může způsobit, že tyto benefity se stanou pro Seznam.cz nevýhodnými a dojde k omezení, či úplnému znemožnění práce mimo hlavní pracoviště. Jednou z připomínek společnosti Seznam.cz byl tedy návrh, aby tzv. home office ve formě benefitů zůstal na bázi vzájemné smluvní dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, oproti trvalé práci mimo sídlo firmy. Zde se regulace jeví jako opodstatněná a je nutné takovým zaměstnancům kompenzovat fakt, že nemají na výběr a prakticky musí pracovat z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele.

Mezi dalšími spornými body novely nalézá Seznam.cz i opatření, zavádějící povinnost zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací. Jakým způsobem, v jakém rozsahu, co bude považováno za dostatečné…? Vyvstává více otázek než si MPSV dokáže asi pod touto větou představit. Za nedomyšlený považuje Seznam.cz i § 76 a § 77, který podstatně mění fungování dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Díky navrženým úpravám dochází např. k tomu, že i zaměstnancům na dohodu o provedení činnosti bude muset zaměstnavatel poskytnout řádnou dovolenou, čímž tento institut přibližuje klasické pracovní smlouvě a dohoda samotná tím postrádá stávajících výhod.

Bude tedy zajímavé sledovat další vývoj tohoto návrhu zákona a společnost Seznam.cz se chce zapojit i do dalších debat nad možnými úpravami, minimálně v míře výše nastíněných.

Omlouváme se, ale toto apríl bohužel není :-) 

Sdílet na sítích