Poučitelní i nepoučitelní zákonodárci

15. dubna 2016

Ve středu 13. 4. 2016 prošel třetím čtením návrh hazardního zákona, tedy balík legislativních aktů, které by měly od 1. 1. 2017 regulovat loterijní trh na území České republiky. Bohužel i přes velkou debatu jak v médiích, tak i na půdě Poslanecké sněmovny ČR (dále jen „PSP“), prosadili poslanci návrh zákona i s kontroverzním § 82, zavádějícím blokaci webových stránek nelegálních subjektů hazardního trhu.

Je s podivem, že i přes zjevné nedostatky a vlastní neúčinnost tohoto nástroje, si Ministerstvo financí (dále jen „MF“) jako předkladatel návrhu zákona trvá stále na svém. Vliv hazardních společností na MF je patrný například z úvodního proslovu samotného ministra financí na půdě PSP, kdy citoval z dopisu od šéfa jedné z velkých loterijních společností a prezentoval přítomným mapu údajné blokace na území Evropské unie, připravenou organizací, zastupující největší české hráče na loterijním trhu. Následně ve večerním vysílání České televize i náměstek MF Ondřej Závodský (který při svém působení na ministerstvu vnitra sám upozorňoval na pochybné zakázky a korupci) nepopřel při přípravě novely jednání s jinými „odborníky“ než jsou zástupci digitálního světa, i přestože se jich sporné ustanovení dotkne nejvíce.

Současné znění platného loterijního zákona pochází z roku 1990. Od té doby bylo velmi málo pokusů, jak loterijní zákon novelizovat, převážně z důvodu jeho politické citlivosti a velké hazardní lobby. K první změně došlo až v roce 2011, kdy byla prosazena novela loterijního zákona s účinností od 1. 1. 2012. Velká debata se v té době rozhořela v souvislosti s pozměňovacím návrhem, zavádějícím blokaci nelegálních webových stránek. Ale tehdejší politická reprezentace vyslyšela odborníky z řad digitálních společností, mezi které patřila i společnost Seznam.cz, a po velkém tlaku z řad veřejnosti (byla sepsána petice „Internet bez cenzury“, pod kterou se podepsalo za jeden víkend více jak 13.500 osob) možnou blokaci webových stránek stáhla.

Tlak veřejnosti i ochota odborníků diskutovat o tématu s předkladatelem návrhu zákona byla nyní srovnatelná s rokem 2011, ale tentokráte nebyly mimo výše zmíněné vyvolené skupiny vyslyšeny ani argumenty, ani odborníci. Hazardní zákon bude v nejbližší možné době postoupen k dalšímu projednávání Senátu ČR. Zůstává tedy otázkou, zda alespoň senátoři zváží možný dopad znění § 82 na digitální průmysl a zabrání tak možnosti, aby se stávající ustanovení zavádějící cenzuru internetu nepřeneslo i do jiných oblastí a v budoucnu tak např. Ministerstvo obrany nerozhodovalo o blokaci stránek nepohodlných prodejců zbraní, či Ministerstvo zdravotnictví o webových stránkách s léčivy, které nebudou podle úředníků vhodné k distribuci na českém trhu.  

Sdílet na sítích